Select country

Dávkovanie polyethylenglykolu

Popis systému

Systém na prípravu roztoku polyethylenglykolu (PEG) a jeho dávkovanie do technológie. Koncentrovaný PEG je čerpaný zo sudov do nádoby, kde je zriedený s vodou a následne premiešaný. Potom je dopravený ďalej do výroby dvojicou čerpadiel s rotačnými piestami. Celá jednotka je navrhnutá v súlade ASME normou.

Celá jednotka je usadená na nerezovom ráme.

Dávkovanie polyethylenglykolu - Diagram

Vysvetlenie diagramu