Vretenové čerpadlá

PC pump icon large Súčasťou dodávok firmy AxFlow s.r.o. sú tiež čerpadlá s excentrickým slimákovitým rotorom, v zastúpení tradičného anglického výrobcu Mono Pumps Ltd.

Princíp funkcie vretenového čerpadla umožňuje čerpať viskózne médiá, kaly, médiá náchylné k strižným sílám a viacfázové médiá.

Čerpadlo je vhodné použiť všade tam, kde je potrebné nasávať médium z veľkej hĺbky a zároveň dosahovať malé i veľké prietoky.

Srdcom čerpadiel Mono sú rotor a stator.

Mono-banner-EZstrip

 

Top

Mono - rad EZstrip

EZstrip je novinkou v produktovom rade výrobcu Mono. Ide o vskutku jedinečný dizajn, ktorý umožňuje jednoduchým uvoľnením pár šraubov...

Mono - rad Compact

Ekonomický rad vretenových čerpadiel s kompaktným dizajnom a maximálnou výkonovou charakteristikou.

Mono - rad Helios

Vretenové čerpadlá v prevedení z leštenej SS316.

Top
Výrobca Produkt
Výrobca Produkt