Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Pumps

Priemyselné čerpadlá

AxFlow je distribútorom popredných výrobcov a ponúka kompletný rad priemyselných čerpadiel. Globálne máme už viac ako 50 rokov skúseností v poskytovaní služieb okolo čerpadiel a kompletných zariadení. Ponúkame riešenie takmer vo všetkých segmentoch trhu.

Priemyselné čerpadlá sú srdcom mnohých priemyselných odvetví a podnikov, poskytujú spoľahlivé a efektívne čerpanie kvapalín a sú navrhnuté tak, aby spĺňali špecifické potreby každej aplikácie, od manipulácie s korozívnymi kvapalinami a agresívnymi tekutinami až po tlakovanie a prečerpávanie kvapalín. Nájdu uplatnenie v energetike, pri ťažbe ropy a plynu, pri čistení vody a odpadových vôd, v ťažbe, chemickom spracovaní a pri výrobe potravín a nápojov.

Žiadne čerpadlo nie je najlepšie vo všetkom, vždy ide o kombináciu prietoku, tlaku, teploty, viskozity, hustoty, veľkosti častíc, čistiteľnosti, oderuvzdornosti, chemickej odolnosti, obstarávacích nákladov a následných prevádzkových a servisných nákladov, ktoré rozhodujú o tom, ktoré čerpadlo je najlepšie. Priemyselné čerpadlá možno rozdeliť na 2 hlavné typy: objemové čerpadlá a odstredivé čerpadlá. Každý typ má svoje výhody a nevýhody, preto je dôležité vybrať vhodný typ pre konkrétne potreby aplikácie.

OBJEMOVÉ ČERPADLÁ

Objemové čerpadlá sú typom mechanických čerpadiel, ktoré využívajú princíp zmenšovania objemu vnútorných dutín čerpadla, čím sa vytvára podtlak a umožňuje nasávanie kvapaliny do čerpadla. Pohybujúca sa dutina potom premiestňuje uzavretý objem kvapaliny zo sacieho do výtlačného potrubia, čím prekonáva tlakový rozdiel. Objemové čerpadlá sa používajú pre ľubovoľne viskózne kvapaliny a majú veľmi jednoduchú regulovateľnosť prietoku. V závislosti od typu sú vhodné aj na prekonávanie vysokých tlakov.

ODSTREDIVÉ ČERPADLÁ

Odstredivé čerpadlá sú spoločným názvom pre čerpadlá, ktoré využívajú odstredivú silu na prečerpávanie kvapalín z jedného miesta na druhé. Odstredivé čerpadlo sa zvyčajne skladá z rotujúceho obežného kolesa s lopatkami, ktoré je umiestnené v telese čerpadla. Odstredivé čerpadlá sa správajú inak ako objemové čerpadlá a v skutočnosti vytvárajú tlak (výtlačnú výšku). Majú jednoduchú konštrukciu a sú vhodné najmä na vysoké prietoky kvapalín s nízkou viskozitou.

141 sérií 25 výrobcov

Zmazať Filtre

Potrebujete pomôcť s vyhľadaním najvhodnejšieho čerpadla pre Vašu aplikáciu?

Naši skúsení experti sú pripravení Vám pomôcť!

Kontaktujte nás
S čím Vám pomôžeme ?
Požiadavka na produkt

krok 2/3 - podrobné informácie

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť.

Charakter častíc:
Potrebujem produkt:
Špeciálne požiadavky
Požiadavka na servis

krok 2/3 - podrobné informácie

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť

 

 

Typ servisu
Požiadavka na dokumentáciu

KROK 2/3 - PODROBNÉ INFORMÁCIE

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť.

Typ dokumentácie
Dopyt na náhradné diely

KROK 2/3 - PODROBNÉ INFORMÁCIE

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť

 

Kontaktné informácie
Súhlasím, že AxFlow uchová tieto informácie vo svojej internej databáze CRM. Website Policy
An error has occurred while getting captcha image