Johnson Pump

Johnson Pump AB producerar högkvalitativa pumpar och centrifugalpumpar som är lämpliga för de flesta industrier, med särskild inriktning på livsmedels- och dryckesmedicinska, kemiska, petrokemiska, pappers- och träindustrin.

Johnson Pump AB grundades 1968 i Örebro, Sverige. Sedan dess har företaget etablerat flera utländska företag, och idag tillverkar Johnson Pump industriprodukter i moderna fabriker i Belgien, Indien, Nederländerna och Polen.

Under 2006 blev Johnson Pump AB en del av SPX Flow, en ledande tillverkare av avancerade processlösningar, doserings- och blandningssystem, pumpar, blandare, ventiler och tillbehör för många segment som sanitära, farmaceutiska, industriella, marina och kraftvärmeverk.

JPLogo_PMS

Produkter från denna tillverkare

Johnson Pump MDR

Magnetkopplade centrifugalpumpar innehåller inga dynamiska axeltätningar och eliminerar därför många problem relaterade till packbox- och...

Johnson Pump CombiMag

Horisontell magnetkopplad centrifugalpump med säker och läckagefri design för korrosiva, giftiga, aggressiva eller dyrbara vätskor.

Johnson Pump CombiLine

In-line cirkulationspump med skyddad motor enl EN 12756 (DIN 24255) för rena eller lätt försmutsade tunna vätskor. Passar för ”in-line”...

Johnson Pump CombiPrime

Självsugande centrifugalpump enligt EN 733 (DIN 24255) finns både i vertikal eller horisontellt utförande för lågviskösa, rena vätskor där ...

Johnson Pump CombiBloc

Horisontell flänsmonterad centrifugalpump enligt EN 733 (DIN 24255) för lågviskösa, rena eller lätt kontaminerade och aggressiva vätskor t ...

Johnson Pump CombiDirt

Kraftig centrifugalpump med friströmshjul/virvelhjul för transport av vätskor med fasta partiklar och kan även hantera gashaltiga vätskor.

Johnson Pump CombiNorm

CombiNorm är en horisontell centrifugalpump enligt EN 733 (DIN 24255). Detta är en av de mest mångsidiga pumpmodellerna. Passar...

Johnson Pump CombiPro

Kraftig horisontell centrifugalpump enligt API 610, API 682-standarder för tunnflytande rena eller lätt kontaminerade vätskor inom...

Johnson Pump CombiFlex

Vertikal centrifugalpump enligt EN 733 (DIN 24255) som passar rena eller lätt kontaminerade tunnflytande vätskor såsom vatten, havsvatten, ...

Johnson Pump CombiSump

CombiSump är pumplösningen för gropar/sumpar och tunna vätskor. Pumpen är en del av Johnson Pump's Combi-system, ett moduluppbyggt program ...

Johnson Pump CombiWell

Vertikala dykpumpar normerade enligt EN 733 (DIN 24255) för sumpar/gropa

Johnson Pump FreFlow

SPX Flow har många års erfarenhet av att designa, tillverka och serva självsugande centrifugalpumpar för förorenade vätskor. Med den...

Johnson Pump CombiLineBloc

Direktmonterad in-line cirkulationspump enligt EN 733 (DIN 24255) och passar för rena eller lätt försmutsade tunna vätskor.

Johnson Pump Flerstegs centrifugalpumpar

Serien med flerstegspumpar omfattar en serie horisontella pumpar, MCH, och en serie vertikala, MCV. De horisontella pumparna kan även...

Johnson Pump CombiChem

En horisontell centrifugalpump enligt ISO 2858 (DIN 24256) och ISO 5199 som passar för lågviskösa, rena eller lätt kontaminerade vätskor...

Johnson Pump CombiMagBloc

Horisontell magnetkopplad centrifugalpump med säker och läckagefri design för korrosiva, giftiga, aggressiva eller dyrbara vätskor.

Johnson Pump KGE

En självsugande centrifugalpump med radialhjul och lagerbock som passar för dränering av dammar, diken, dagbrott etc. Klarar luft och...

Johnson Pump CombiTherm

Centrifugalpump normerad enligt EN 733 för applikationer med hetolja (DIN 4754) och hetvatten (EN 12953-6/DIN4752).