Select country

Свържете се с нас

Помпи за разтворители

За да изберете подходящата за разтворители помпа, трябва да вземете предвид някои основни характеристики на изпомпвания флуид.

Описание

Разтворителите са силно запалими, особено при контакт с кислород, могат да бъдат висококорозивни и токсични, също така се характеризират с нисък вискозитет. 

AxFlow предлага широк избор от помпи с магнитен съединител, както и херметични модели, които осигуряват надежден и ефективен пренос на разтворители, без риск от изтичане на флуида.

Продукт(и) 153
Презаредифилтъра
Станислав Матеев
Технически консултант
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност