Select country

fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Čerpadlá pre citlivé a viskózne kvapaliny

Viskozita je kľúčovým parametrom pri čerpacích aplikáciách. Čerpanie vysokoviskóznych kvapalín má svoje špecifiká a zďaleka nie každé čerpadlo je pre takúto aplikáciu vhodné. Množstvo médií je naviac citlivé na šmykové namáhanie, pri čom dochádza k degradácii produktu alebo zmene viskozity. 

Popis

Viskozita kvapaliny je zásadný údaj pre výber správneho čerpadla. Pre čerpanie viskóznych kvapalín je vhodné riešenie objemové čerpadlo. AxFlow má najširšiu ponuku čerpadiel viskóznych kvapalín.

Produktov 43
ZmazaťFiltre