Lamellpumpar

Vane gear pump icon large Lamellpumpar från Blackmer med pålitlig och robust konstruktion.

Blackmer’s lamellpumpar har en rotor med lameller som suger med sig vätskan bakom varje lamell in genom inloppsporten och in i pumphuset. När rotorn vrids transporteras vätskan mellan lamellerna över till utloppsporten där den trycks ut. Varje lamell ger vätskan en mekanisk och hydraulisk knuff.

 

Lamellernas rörelse påverkas av tre krafter: centrifugal-kraften från rotorns vridning, stötstänger som rör sig mellan de diametralt motsatta lamellerna och vätsketrycket som går genom lamellernas spår och ger kraft på baksidan av lamellerna. För varje varv lamellpumpen roterar avger den en konstant vätskevolym. Variationer i tryck har minimal påverkan på denna volym. Energislukande turbulens och återläckage är minimalt och hög volymetrisk verkningsgrad är bibehållen.

 

Till skillnad mot kugghjulspumpar vars verkningsgrad och prestanda konstant försämras för varje varv de roterar bibehåller Blackmer’s lamellpumpar närmelsevis samma verkningsgrad och kapacitet under lamellernas hela livscykel. Detta sker då lamellerna automatiskt glider ut och själva kontinuerligt kompenserar för slitage.

 

Blackmer pumpar används i stor utsträckning av den amerikanska försvarsindustrin och har länge föredragits för transport av petroleumprodukter och flytande gas.

 

None

Top

Blackmer NP

Denna modell är utformad för att ge optimal mångsidighet vid pumpning av rena icke korrosiva vätskor.

Blackmer MLN och MLX

ML serien är utformad för långa driftstider. Pumparna är perfekta för allt från tunna lösningsmedel med låga smörjvärden till högviskösa...

Blackmer SNP

Blackmer SNP har samma konstruktion som modell NP, men är tillverkad av syrafast stål.

Blackmer X

Blackmer X-serien används inom ett brett område av icke korrosiva och icke slitande processvätskor och petroleumbaserade vätskor.

Blackmer XL

Modell XL används vanligen inom raffinaderier, smörjoljefabriker och generell industri för cirkulation, fyllning och transport av vätskor.

Blackmer XLW och PLW

XLW och PLW är utrustade med speciellt härdade och utbytbara slitdelar för utökad livslängd. Pumpen ger flöden upp till 322 l/m och tryck...

Blackmer ProVane

Den nya Blackmer ProVane® Motor Speed Pump-serien, finns nu med högre hastigheter och större kapacitet i motorhastigheten, särskilt...

Top
Tillverkare Produkt
Tillverkare Produkt
Blackmer
Blackmer NP
Blackmer
Blackmer MLN och MLX
Blackmer
Blackmer SNP
Blackmer
Blackmer X