Select country

Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
Rotary Vane Pumps
fluidity.nonstop

Lamellpumpar

Lamellpumpar från Blackmer och Rotos

Beskrivning

Lamellpumpar har en rotor med lameller som suger med sig vätskan bakom varje lamell in genom inloppsporten och in i pumphuset. När rotorn vrids transporteras vätskan mellan lamellerna över till utloppsporten där den trycks ut. Varje lamell ger vätskan en mekanisk och hydraulisk knuff.

Lamellernas rörelse påverkas av tre krafter: centrifugalkraften från rotorns vridning, stötstänger som rör sig mellan de diametralt motsatta lamellerna och vätsketrycket som går genom lamellernas spår och ger kraft på baksidan av lamellerna. För varje varv lamellpumpen roterar avger den en konstant vätskevolym. Variationer i tryck har minimal påverkan på denna volym. Energislukande turbulens och återläckage är minimalt och hög volymetrisk verkningsgrad är bibehållen.

Till skillnad mot kugghjulspumpar vars verkningsgrad och prestanda konstant försämras för varje varv de roterar bibehåller lamellpumpar närmelsevis samma verkningsgrad och kapacitet under lamellernas hela livscykel. Detta sker då lamellerna automatiskt glider ut och själva kontinuerligt kompenserar för slitage.

Rotos tätningslösa magnetkopplade pumpar används på vätskor som är hälso- och miljöfarliga, giftiga, som kryper lätt, som har brant ångtryckskurva, är skadliga och illaluktande, dyra, som reagerar med syre, som har hög smältpunkt, har hög temperatur, applikationer med högt inloppstryck, vätskor med låg ytspänning med mera.

Produkter 10
Återställ Filter
AxFlow AB
Kundtjänst
Kontaktformulär
Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy