Select country
Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Rotary Vane Pumps

Lamellpumpar

Varje enskild lamellpumpstyp har sina unika fördelar. Lamellpumpar med utvändiga lameller kan t.ex. hantera stora fasta partiklar. Lamellpumpar med flexibla lameller kan å andra sidan bara hantera små fasta partiklar, men skapar ett kraftfullt vakuum.

Lamellpumpar med glidande lameller klarar torrkörning en kort tid och hanterar mindre mängder ånga. Lamellerna byts enkelt vid behov. Ta bort den yttre pumpgaveln, dra ut de gamla lamellerna, sätt in de nya och sätt tillbaka gaveln. Pumpen är i drift igen på några minuter. Regelbundna kontroller utförs lika enkelt.

10 serie(er) från 3 tillverkare

Återställ Filter

Behöver du hjälp att hitta rätt pump som uppfyller dina krav?

Vi har erfarna experter som är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss

En lamellpump är en typ av förträngningspump som består av lameller monterade på en rotor som roterar inne i pumphuset. En del lameller har variabel längd och/eller sträcks för att behålla kontakten med väggarna när pumpen roterar.

På alla områden inom processtekniken och processindustrin finns det tillämpningar där vätskeöverföringen måste ske varsamt så att det hanterade mediets struktur inte skadas eller förändras.

Lamellpumpar har utvecklats för att lösa sådana problem och är lika bra på att pumpa gaser.

Funktionsprinciper

Lamellpumpar av standardtyp arbetar enligt principen för excentricitet mellan axeln och öppningen i pumphuset (statorn). 

Det finns två typer av lamellpumpar: med flexibel lamell och med glidande lamell.

Pumpar med flexibla lameller

I pumpar med flexibla lameller är lamellerna tillverkade av ett formbart material. Ändarna på lamellerna som används i pumpar med flexibla lameller är lobformade och böjs när de roterar för att behålla kontakten med statorns väggar. Därigenom hålls vätskan instängd i små fickor eller håligheter.

När utloppsröret har nåtts flödar den innestängda vätskan ut från håligheterna.

Pumpar med glidande lameller

I pumpar med glidande lameller är lamellerna tillverkade av ett styvt material som inte böjs vid rotation. De styva lamellerna kan glida in i eller ut ur spår i pumpens rotor med hjälp av fjädrar eller stötstänger i rotorn. När rotorn roterar rör sig lamellerna ut ur rotorns spår och skapar ett vakuum vid sugstudsen där vätskan sugs in. Vätskan transporteras från sugstuds till tryckstuds mellan lamellerna.

Vid tryckstudsen flödar vätskan ut och därefter krymper arean i pumphuset och lamellerna glider tillbaka in i rotorns spår.

Fördelar med lamellpumpar

Lamellpumpar arbetar med skonsamt liten skjuvpåverkan som inte påverkar den pumpade vätskans struktur.

Förträngningspumpar i form av lamellpumpar med roterande och glidande lameller kan tack vare sin inneboende energi och mekaniskt effektiva konstruktion omedelbart erbjuda operatörerna stora fördelar och fungerande, energibesparande lösningar.

Förträngningspumpar överträffar centrifugalpumpar på nästan alla punkter när det gäller de vanligaste systemegenskaperna som krävs för olika pumptillämpningar.

Beroende på vilken teknik som väljs kan lamellpumparna erbjuda följande:

  • Självevakuerande förmåga.
  • Konstant flöde som är relativt oberoende av förändringar i tryckfallet.
  • Konstant flöde som är relativt oberoende av förändringar i viskositeten.
  • Förmåga att hantera produkter med låg och medelhög viskositet.
  • Förmåga att hantera tunna vätskor under relativt höga tryck.
  • Utvecklar ett kraftfullt vakuum.
  • Kan torrköras under en kort tid.
  • Högre verkningsgrad vid varierande tryckfall.

Användningsområden

Lamellpumpar används i många olika tillämpningar tack vare deras stora mångsidighet. Typiska användningsområden är vätskor med varierande viskositet och höga eller låga temperaturnivåer samt vätskor som är icke-smörjande eller kan innehålla beståndsdelar som är aggressiva och skadar pumpen.

Lamellpumparna är ofta den bästa lösningen för lätta, icke-smörjande vätskor som alkoholer och lösningsmedel, eftersom de är självsmörjande och (i rätt utförande) kan hantera ett lågt NPSH.

Välja rätt pump

Vid utformningen av pumpsystem faller valet vanligen på förträngnings- och centrifugalpumpar, eftersom båda typer ofta kan användas för samma tillämpningar.

Förträngningspumpar i form av lamellpumpar med roterande och glidande lameller kan tack vare sin inneboende energi och mekaniskt effektiva konstruktion omedelbart erbjuda operatörerna stora fördelar och fungerande, energibesparande lösningar.

Förträngningspumpar överträffar centrifugalpumpar på nästan alla punkter när det gäller de vanligaste systemegenskaperna som krävs för olika pumptillämpningar.

Om din tillämpning kräver relativt lågt flöde och relativt högt tryck, eller om du behöver en självevakuerande pump, är en lamellpump ofta den bästa lösningen.

När du väljer en lamellpump bör du bland annat överväga om den ska:

  • Drivas med växel- eller likström
  • Vara oljetätad eller torr

Behöver du hjälp med att välja rätt pump för din bransch och dina behov? Kontakta oss! Vårt team av kunniga experter ger dig gärna goda råd.

Lamellpumpar finns med flera olika lamellkonfigurationer som exempelvis glidande lameller, flexibla lameller, svängande lameller, rullande lameller och utvändiga lameller.

AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image