Select country
Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Pumps

Pumpar & pumpsystem

Använder du rätt pumpar eller bara de du alltid har använt? Pumpar spelar en avgörande roll i varje produktionsprocess. Valet av rätt pump är viktigt för produktivitet, lönsamhet, tillförlitlighet och säkerhet för hela processen. Därför frågar vi alltid först: vad pumpar du?

Industriella pumpar

Industriella pumpar är en viktig komponent inom många industrier och ger ett pålitligt och effektivt sätt att överföra vätskor och gaser från ett område till ett annat. De är utformade för att uppfylla de specifika behoven i varje applikation, från hantering av korrosiva och aggressiva vätskor till trycksättning och överföring av både vätskor och gaser. Industriella pumpar används inom områden och industrier som energi, olja och gas, vatten och avlopp, gruvnäring, kemikalietillverkning och livsmedelsproduktion. Industriella pumpar kan delas in i två huvudtyper: förträngningspumpar och turbopumpar (centrifugalpumpar är en turbopump av radialtyp). Varje typ av pump har sina egna fördelar och nackdelar, vilket gör det viktigt att välja rätt typ av pump för de specifika behoven i applikationen.

Förträngningspumpar

Förträngningspumpar är en typ av mekanisk pump som använder sig av principen att förstora (fylla) och minska (trycka ut) utrymmet i pumphuset för att skapa en konstant volymförflyttning. Denna förflyttning är (ungefär) direkt proportionell mot pumpens varvtal, vilket innebär att flödet från pumpen är oberoende av differenstrycket. I förträngningspumpar flyttas en fördefinierad mängd vätska med varje cykel (varv, slag). Det maximala trycket begränsas främst av pumpens mekaniska konstruktion och hållfasthet.

Centrifugalpumpar

Centrifugalpumpar är det samlade namnet för pumpar som använder centrifugalkraft för att accelerera vätska så att den rör sig från en plats i pumpen till en annan. I sin enklaste form består en centrifugalpump vanligtvis av ett roterande pumphjul med skovlar, som är placerat i ett pumphus. När pumphjulet fylls med vätska och roterar, orsakar centrifugalkraften att vätskan slungas från centrum av pumphjulet till dess ytterdiameter och trycks ut ur pumpen. När vätskan rör sig från pumphjulets centrum skapas ett reducerat tryck vilket gör att mer vätska rör sig framåt från sugledningen in i pumphjulets centrum.

Pumptyper och deras tillämpningar

  • Hygieniska rotationskolvpumpar kan bland annat pumpa kalla och trögflytande ämnen, som smör, med få skrymmen för enkel rengöring.
  • Lobrotorpumpar med livsmedelsklassning är idealiska för att pumpa yoghurt utan risk för att skada känsliga och stora ingredienser så som jordgubbar.
  • Självevakuerande slangpumpar används ofta i bryggerier för att pumpa mäsk och dosera kiselgur i filtreringsprocesserna.
  • Självevakuerande tryckluftsdrivna membranpumpar är utformade för att pumpa allt från vatten med partiklar till kemikalier och trögflytande känsliga vätskor utan att förlita sig på en extern strömkälla.
  • Excenterskruvpumpar används inom avloppsrening, papper och massa, kemikalier och livsmedelsindustrin för att överföra allt från slitande vätskor med hög torrhalt till känsliga vätskor.
  • Doserpumpar kan injicera kemikalier i processen under högt tryck, vilket gör dem idealiska för användning inom raffinaderier och kemikalitillverkning.
  • Kugghjulspumpar i processutförande är utformade för att hantera vätskor med hög viskositet och temperatur, vilket gör dem idealiska för att pumpa tjära och asfalt.

Hitta rätt processpump för dina behov

AxFlow erbjuder processpumpar och tillbehör för ett brett spektrum av industrier och applikationer. Behöver du hjälp i valet av rätt pump för just dina behov? Tveka inte att kontakta oss. AxFlow:s experter och ingenjörer kan ge vägledning för att välja, specificera, installera och serva din industripump.

137 serie(er) från 20 tillverkare

Återställ Filter

Behöver du hjälp att hitta rätt pump som uppfyller dina krav?

Vi har erfarna experter som är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss
AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image