Select country

SELECT LANGUAGE

Privātuma politika

Kad jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni, jums var lūgt sniegt noteiktus personīgus datus. Šajās tīmekļa lapas politikas nostādnēs ir aprakstīts, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus un kā mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam sīkfailus. Ja jums ir jebkuri jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus vai izmantojam sīkfailus, jūs esat laipni lūgti sazināties ar mums pa info@axflow.com

Ja jūs vēlaties saņemt informāciju jūsu vietējā valodā, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot šo pašu e-pasta adresi.

KURI PERSONAS DATI TIKS APSTRĀDĀTI UN KĀDS IR APSTRĀDES MĒRĶIS?

Ja jūs veicat pieprasījumu caur mūsu tīmekļa vietni, AxFlow var ievākt un apstrādāt informāciju par jūsu vārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa, faksa numuru, jebkurus paziņojumus un citus datus, ko jūs varat mums nosūtīt ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību. Personas dati tiek vākti no jums tieši. Jūsu kontakta rekvizītu sniegšana ir obligāta, lai mēs varētu apstrādāt jūsu pieprasījumu. Mēs varam arī apstrādāt jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums kā ar kompānijas pārstāvi ar mērķi izsūtīt jums informatīvus biļetenus vai citus paziņojumus vai mārketinga informāciju, kurā jūs varat būt ieinteresēti. Mēs arī vāksim informāciju attiecībā uz informatīvo biļetenu un mārketinga materiāla saņemšanu, ko mēs varam jums sūtīt, un sekot, uz kurām saitēm u.tml. jūs esat noklikšķinājuši.

AxFlow var palaikam pieprasīt informāciju tirgus izpētes mērķiem. Šāda informācija vienmēr ir neobligāta un, kā jebkuras citas personīgas informācijas gadījumā, tā bez jūsu atļaujas netiks koplietota ar jebkuru citu personu.

Jūsu personas dati arī tiks ievākti un apstrādāti ar sīkfailu starpniecību, kā ir noteikts mūsu sīkfailu politikas nostādnēs, kas izklāstītas zemāk.

KURŠ VAR PIEKĻŪT PERSONU DATIEM UN CIK ILGI TIE TIEK UZGLABĀTI?

Personu dati, ko jūs mums sniedzāt, var tikt nodoti AxFlow ārējiem piegādātājiem (kā, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem) tādā apmērā, kas nepieciešams, lai kontrolētu un veiktu pasta sūtījumus atbilstoši jūsu vēlmēm. Tomēr AxFlow bez jūsu atļaujas nepārdos, neizīrēs un nenodos jūsu personīgo informāciju jebkurai nesaistītai kompānijai, organizācijai vai fiziskai personai. Ir iespējams, ka nepieciešamības gadījumā jūsu dati tiks nodoti AxFlow Group ietvaros apstrādei un izmantošanai AxFlow Group robežās citās valstīs. Tikai personām no AxFlow, kurām nepieciešams izmantot jūsu personas datus iepriekš aprakstītajiem mērķiem, būs piekļuve personu datiem. AxFlow ir veikusi arī atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret, piemēram, nozaudēšanu un nesankcionētu piekļuvi.
Jūsu personas dati, kas tiek apstrādāti ar mērķi izpildīt jūsu pieprasījumu, tiks dzēsti tikai tad, kad mēs būsim pabeiguši šāda pieprasījuma administrēšanu, ja vien jūs vai jūsu pārstāvētā kompānija nav kļuvusi par AxFlow klientu. Šādā gadījumā jūs saņemsiet papildu informāciju attiecībā uz personas datu apstrādi.
Jūsu personas dati, kas tiek apstrādāti jūsu abonēšanas nolūkos, tiks uzglabāti, līdz jūs atcelsiet šādu  abonēšanu.
Lūdzam atzīmēt, ka jūsu personas dati tiks uzglabāti ilgākā laikposmā, nekā ir iepriekš norādīts, ja to pieprasa piemērojamie likumi.

JŪSU TIESĪBAS

AxFlow Holding AB reģ. Nr. 556356-6529, ar adresi Sveavägen 151, 113 46 Stokholma, Zviedrija, kontrolē jūsu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka mēs esam atbildīgi par nodrošināšanu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti pareizi un saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.
Jums ir tiesības zināt, kādus personas datus mēs apstrādājam attiecībā uz jums, un jūs varat pieprasīt šādu datu kopiju. Jums ir tiesības koriģēt nepareizus personas datus attiecībā uz jums un dažos gadījumos jūs varat pieprasīt, lai mēs dzēšam  jūsu personas datus (ja, piemēram, personas dati vairs nav nepieciešami mērķim, kuram tie tika ievākti). Jums ir arī tiesības iebilst pret noteiktu jūsu personas datu apstrādi (piemēram, tiešajam mārketingam) un pieprasīt, ka jūsu personas datu apstrādei jābūt ierobežotai. Lūdzam ņemt vērā, ka jūsu personas datu ierobežošanas vai dzēšanas rezultātā mēs neesam spējīgi izpildīt mūsu saistības. Jums ir arī tiesības izņemt savus personas datus mašīnlasāmā formātā un nodot personas datus citam kontrolētājam.

Ja jums ir jautājumi par to, kā mēs apstrādājam personas datus par jums, jūs esat laipni lūgti sazināties ar mums pa info@axflow.com vai pa pastu uz iepriekš norādīto adresi.

Ja jums ir jebkādi iebildumi vai sūdzības attiecībā uz veidu, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

 

AXFLOW SĪKFAILU POLITIKA

Šī sīkfailu politika attiecas uz to, kā AxFlow lieto sīkfailus mūsu tīmekļa vietnē. Šīs sīkfailu izmantošanas politikas nostādnes apraksta, kāda veida sīkfailus mēs izmantojam tīmekļa vietnē, katra sīkfaila mērķi, cik ilgi mēs tos uzglabājam un kā jūs varat bloķēt vai dzēst sīkfailus.
Ja jūs vēlaties saņemt informāciju, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz adresi info@axflow.com.

KAS IR SĪKFAILS?

Sīkfails ir mazs teksta fails, kas var tikt ievietots jūsu ierīcē (piemēram, datorā, viedtālrunī vai planšetdatorā), kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Sīkfaili tiek izmantoti, lai ļautu tīmekļa vietnēm funkcionēt efektīvāk un vākt informāciju tīmekļa vietnes īpašniekam.

Lasiet vairāk par sīkfailiem Zviedrijas Pasta un telekomunikāciju pārvaldes tīmekļa vietnē: https://pts.se/en/english-b/regulations2/legislation/electronic-communications-act/q/qa-about-cookies-for-users/

KĀDAM MĒRĶIM MĒS IZMANTOJAM SĪKFAILUS?

Daži AxFlow izmantojamie sīkfaili ir stingri nepieciešami un būtiski svarīgi, lai liktu tīmekļa vietnei pareizi darboties un lai jūs varētu pārvietoties pa vietni un izmantot tās funkcijas. No jums netiek pieprasīts apstiprināt mums stingri nepieciešamo sīkfailu lietošanu, jo tie ir vajadzīgi, lai mēs varētu nodrošināt tīmekļa vietni.

Tīmekļa vietne sīkfailus izmanto arī tāpēc, lai mēs varētu optimizēt tīmekļa vietnes funkcionālo iespēju efektivitāti, uzlabot jūsu iespaidu par vietni, atvieglot tīmekļa vietnes lietošanu un labāk pielāgot vietni jūsu interesēm un vajadzībām. Turklāt mēs izmantojam sīkfailus, lai vāktu anonīmu un apkopotu statistisko informāciju, kas mums ļauj izprast, kā mūsu lietotāji lieto vietni, un palīdzēt mums pilnveidoties.

KĀDA VEIDA SĪKFAILUS MĒS IZMANTOJAM?

Tīmekļa vietnē ir trīs sīkfailu veidi:

  • Sesijas sīkfaili, proti, sīkfaili, kuri tiek saglabāti pagaidām tikai jūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Šādi sīkfaili, piemēram, tiek izmantoti, lai identificētu, kuru valodu jūs izvēlējāties. Sesijas sīkfaili tiek dzēsti, kad jūs aizverat savu tīmekļa pārlūkprogrammu.
  • Pastāvīgie sīkfaili, proti, sīkfaili, kuri saglabā failu jūsu ierīcē ilgākā laikposmā. Šādi sīkfaili, piemēram, tiek izmantoti ar funkcijām, kuras apraksta, kāda informācija ir jauna, kopš jūs pēdējo reizi apmeklējāt tīmekļa vietni. Cik ilgi sīkfails paliek jūsu ierīcē, būs atkarīgs no konkrētā sīkfaila “dzīves laika”, kā arī no jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumiem.
  • Trešo personu sīkfaili, proti, sīkfaili, kas pieder domēniem, kuri atšķiras no tā, kas tiek rādīts adreses joslā. Trešo personu sīkfaili atveras, lai potenciāli izsekotu lietotāja pārlūkošanas vēsturi.

Google Analytics

AxFlow izmanto rīku Google Analytics, ieskaitot Google Tag Manager, lai vāktu informāciju par tīmekļa vietnes lietošanu. Mērķis ir labāk izprast mūsu lietotāju vajadzības un radīt labāku saturu mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem. Saglabājot Google Analytics sīkfailus jūsu pārlūkprogrammā, mēs varam redzēt, piemēram, kāda veida informāciju jūs pieprasāt vai kādas funkcionālās iespējas jums ir svarīgas.

Google Analytics ievāc jums piešķirto IP adresi datumā, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Lai papildus aizsargātu jūsu privātumu, mēs izmantojam tā dēvēto IP anonimizāciju datu vākšanai ar Google Analytics. Tas nozīmē, ka jūsu IP numura pēdējie cipari ir maskēti, piemēram, 193.188.156.xxx.

AxFlow nekombinē ar Google Analytics izmantošanas starpniecību ievākto informāciju ar citu PII (personīgi identificējamu informāciju).

Google iespēja izmantot un koplietot Google Analytics ievākto informāciju par jūsu apmeklējumiem uz mūsu tīmekļa vietni ir ierobežota saskaņā ar Google Analytics Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kas ir pieejami:

http://www.google.com/analytics/terms/us.html, un Google Konfidencialitātes politiku, kas ir pieejama: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Jūs varat nepieļaut Google Analytics jūs atpazīt atkārtotos apmeklējumos uz tīmekļa vietni, atspējojot sīkfailus uz jūsu pārlūkprogrammas.

BEZ SĪKFAILIEM?

Ja jūs negribat, ka jūsu datorā tiek saglabāti sīkfaili, jūs varat veikt iestatījumus savā pārlūkprogrammā, lai to novērstu. Jūs varat arī veikt iestatījumus, lai jūs saņemtu brīdinājumu ikreiz, kad tīmekļa vietne grib uzglabāt jūsu datora sīkfailu.
Ja jūs negribat, ka jūsu apmeklējumi AxFlow vietnē parādās Google Analytics statistikā, jūs varat izmantot tā dēvēto atteikuma paplašinājumu jūsu pārlūkprogrammai.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

KĀ NOVĒRST UN/VAI DZĒST SĪKFAILUS?

Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu ir sākotnēji iestatītas automātiski akceptēt sīkfailus. Jūs varat mainīt savus iestatījumus, lai bloķētu sīkfailus vai saņemtu brīdinājumu, kad uz jūsu ierīci tiek sūtīti sīkfaili. Jūs varat arī izvēlēties dzēst visus jūsu ierīcē glabātos sīkfailus.
Kā jūs varat dzēst sīkfailus vai modificēt savas pārlūkprogrammas iestatījumus, ir noteikts norādījumos pie jūsu pārlūkprogrammas palīdzības funkcijas, ar kuru ir aprīkota lielākā daļa pārlūkprogrammu. Ja jūs izmantojat dažādas ierīces, lai skatītu un piekļūtu tīmekļa vietnei (piemēram, jūs datoru, viedtālruni, planšeti u.tml.), jums vajadzēs pārliecināties, ka katra pārlūkprogramma uz katras ierīces ir pielāgota atbilstoši jūsu sīkfailu prioritātēm.
Ņemiet vērā, ka, ja jūs atspējojat sīkfailus, ko mēs izmantojam, tas var ietekmēt jūsu iespaidu, kamēr jūs esat vietnē. Piemēram, jums var nebūt iespējams apmeklēt visas tīmekļa vietnes daļas, un dažas tīmekļa vietnes daļas var nefunkcionēt pareizi.

Ja jūs nevēlaties savā ierīcē izmantot nekādus sīkfailus, lūdzu, izmainiet iestatījumus, kā noteikts iepriekš.

IZMAIŅAS SĪKFAILU POLITIKĀ UN JAUTĀJUMI

Šī politika palaikam var tikt izmainīta. Šī sīkfailu politika pēdējo reizi tika atjaunināta 2018.gada 6. augustā.

VĒLATIES, LAI OPERATĪVI AR JUMS SAZINĀMIES?

Piekrītu, ka informācija tiek saglabāta AxFlow CRM datu bāzē Privātuma politika
An error has occurred while getting captcha image