Select country

fluidity.nonstop fluidity.nonstop
fluidity.nonstop

Vi holder prosessen din i gang

AxFlow AS representerer verdensledende produsenter av pumper, instrumentering og ventiler. Dette garanterer høy teknisk standard og best tilgjengelig kvalitet. Gjennom kunnskap og erfaring, som vi oppnår ved nært samarbeid med våre kunder og leverandører, tilbyr vi de aller beste løsningene når det gjelder pumpestasjoner, pumper, ventiler, instrumentering, service og tilleggsutstyr.

fluidity.nonstop

fluidity.nonstop® er AxFlows løfte til deg som kunde om å sikre kvalitet og kontinuerlig flyt i din prosess. AxFlow vil benytte all sin kompetanse, produkter og tjenester for sikre deg at den prosessen du er ansvarlig for fungerer optimalt.

fluidity.nonstop

Uttalelse angående (Announcement regarding) Corona-virus/ COVID-19 /SARS-CoV-2

Oppdatert: 25. mars 2020 kl 13.00 Update: March 25th 2020 13.00 PM

Les mer

Din guide til NS-EN 1717 - i samarbeid med Resideo

Beskyttelse mot forurensing av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensing ved tilbakestrømming.

Les mer

Rehabilitering av pumpestasjon i Oslo sentrum

Tidlig i april 2020, mens byen stod stille, kunne AxFlow overrekke nøklene til en totalrenovert snart 100 år gammelt pumpestasjon i Oslo. I avløpsnettet går flyten gå som normalt!

Les mer

Monserud renseanlegg dobler kapasiteten

På Monserud renseanlegg renser Ringerike kommune i dag avløpsvannet fra Hønefoss-regionen. Eksisterende anlegg er bygget for å kunne rense vannet fra ca. 24 000 innbyggere. Et ekstra anlegg er...

Les mer

Stort løft for stor kum i Asker

Les om AxFlows og Olimbs løsning når det beste alternativet var å renovere heller enn å erstatte en kum på Nesøya i Asker.

Les mer

FoU-prosjekt innen tunnelvask - utvikling og testing av filterteknologi i Bjørnegård-tunnelen

I Norges over 1100 tunneler er sikkerhet og vedlikehold viktig. Tunneler må jevnlig vaskes for å opprettholde sikt, synlige varslinger og ren veibane. Bildekk, bremser, olje og veisalt er noen...

Les mer

Les VA-avisen 2020 på nett

AxFlow vokser og satser på FoU-prosjekt innen tunnelvask.

Les mer

Making sustainability happen

For oss er ikke bærekraft bare et ord. For oss handler bærekraft om å følge med inn i fremtiden og å komme oss dit på en ansvarlig måte. Sammen med våre eiere - Axel Johnson International - kjører...

Making sustainability happen

Din guide til AxFlow-gruppen

AxFlow-gruppen i Norge består av AxFlow AS (vårt hovedkontor i Oslo) og våre tre datterselskaper Innva AS (Bærum), Process Partner AS (Larvik) og Safe Supply AS (Sandnes).

Les mer

Dokumentasjon, brosjyrer og kundereferanser

Her finner du våre nedlastbare dokumenter.

Les mer

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn

Dette innebærer at vår virksomhets miljøstandard og rutiner er funnet å være i overenstemmelse med kriteriene Felles kriterier og Engroshandel. Virksomheten kan dermed dokumentere at strenge...

Les mer