Select country

SELECT LANGUAGE

Sazināties

Autouzpildes sistēmas automatizācija Aizkraukles naftas bāzē

PASŪTĪTĀJS: AS “VIRŠI-A”

Location: Aizkraukle city, Latvia, EC

REALIZĀCIJA: 2014.-2015.

UZDEVUMS: 

Autocisternu uzpildes sistēmas modernizācija un automatizācija. Nodrošināt fosilās, biodegvielas un piedevu sajaukšanu plūsmā.

RISINĀJUMS:

Piegādāti divi CMM-1.5 automatizēti produktu sajaukšanas un autocisternu uzpildes moduļi.

Esošā autocisternu augšējās uzpildes sistēma aizstāta ar sistēmu paredzētu autocisternu uzpildei no apakšas.

Piegādāti jauni uzpildes procesa sūkņi.

Tika veikta iekārtu montāža, iestatīšana un personāla apmācība.

Pirms

Pēc

SIA Pumptechnique
Telefona numurs: +371 67 553 750

pump@pump.lv

VĒLATIES, LAI OPERATĪVI AR JUMS SAZINĀMIES?

Piekrītu, ka informācija tiek saglabāta AxFlow CRM datu bāzē Privātuma politika
An error has occurred while getting captcha image