Select country
Kontakt
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Gas Ejectors

Gaasieraldajad

Gaasieraldajaid kasutatakse vaakumpumpades, kus on suur oht kavitatsiooniks.Vedelikrõngas-tüüpi vaakumpump on kavitatsiooni eest kaitstud ka siis, kui gaasieraldaja imupool on suletud. Lisaks aitavad gaasieraldajaid tõsta vaakumpumba tootlikkust.

GEV-seeria gaasieraldajad on mõeldud üheastmelistest vaakumpumpadest gaasi eraldamiseks. Need on lihtsa ehitusega, kergesti paigaldatavad, madala müratasemega, vibratsiooni- ja hooldusvabad.

Bahr Pump OÜ

Kiirkontakt

Olen nõus, et andmed talletatakse AxFlow andmebaasi ja CRM. AXFLOW veebilehe poliitika
An error has occurred while getting captcha image