Select country

AXFLOW veebilehe poliitika

Seda veebilehte külastades võidakse teilt nõuda teatud isikuandmeid. Käesolevaga anname ülevaate sellest, kuidas meie privaatsuspoliitika käsitleb Teie isikuandmeid ning kuidas kasutame küpsiseid oma veebilehel. Kui Teil on selle kohta küsimusi, siis võite meiega ühendust võtta aadressil info@axflow.ee

To Change your consent | Withdraw your consent - Click these links below / Küpsiste seadete muutmiseks klõpsake lehe allosas asuvatel linkidel: Muuda oma nõusolekut | Loobu nõusolekust

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE NING MIS EESMÄRGIL?

Kui teete päringu läbi meie kodulehe, talletab AxFlow Teie nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbri, faksinumbri, teie jäetud teate ning muud veebilehele sisestatud andmed. Isikuandmeid kogutakse Teilt otse. Päringutega tegelemiseks on vajalik, et sisestaksite oma  kontaktandmed. Võime Teie isikuandmeid töödelda ka Teiega kui firmaesindajaga kontakteerumiseks uudiskirjade või muu turundusinfo edastamise eesmärgil. Kogume infot ka saadetud uudiskirjade ning muude turundusmaterjalide kättesaamise kohta ja võime jälgida ka meie poolt saadetud veebilinkide jms. avamise kohta.

Aeg-ajalt võib AxFlow küsida informatsiooni turu-uuringute tarbeks. Sellise info saatmine on alati vabatahtlik ning nagu muude isikuandmete puhul ei jagata seda ilma Teie loata kolmandatele osapooltele.
Teie isikuandmeid kogutakse ning töödeldakse ka küpsiste kaudu, millele on viidatud meie küpsiste poliitika kirjelduses allpool.

KELLEL ON LIGIPÄÄS TEIE ISIKUANDMETELE JA KUI KAUA ANDMEID SÄILITATAKSE?

Teie antud isikuandmeid võidakse edastada AxFlow välistele tarnijatele (näiteks IT-teenuste osutajatele) mahus, mis on vajalik Teie soovidele vastavate pöördumistega tegelemiseks. AxFlow ei müü, laena ega anna muul moel välja Teie isikuandmeid asjasse mittepuutuvatele asutustele, organisatsioonidele ega isikutele ilma Teie loata. On võimalik, et vajadusel töödeldakse Teie andmeid AxFlow grupi siseselt ning kasutakase neid teiste riikide AxFlow gruppi kuuluvates asutustes. Ainult need AxFlow töötajad, kellel on tarvis Teie andmeid eelpool kirjeldatud põhjustel, pääsevad isikuandmetele ligi. AxFlow on kasutusele võtnud vastavad tehnilised ning organisatoorsed meetmed kaitsmaks Teie isikuandmeid kaotsimineku ning volitamata ligipääsu eest.

Teie isikuandmed, mida on töödeldud Teie päringuga tegelemiseks kustutatakse koheselt pärast päringuga seotud tegevuste lõppemist. Andmed säilivad juhul kui Teist või Teie esindatavast firmast saab AxFlow klient. Sellisel juhul edastame Teile täpsustavat infot Teie isikuandmete kasutamise kohta.
Teie isikuandmed, mida kasutatakse Teie tellitud infomaterjalide saatmiseks säilitatakse nii kaua, kuni loobute oma tellimusest.
Palun pange tähele, et Teie isikuandmeid säilitatakse eelmainitust pikema perioodi vältel juhul kui seda nõuab kohaldatav seadus.

TEIE ÕIGUSED

AxFlow Holding AB reg. nr 556356-6529, aadressiga Sveavägen 151, 113 46 Stockholm, Sweden on Teie isikuandmete töötleja. See tähendab seda, et AxFlow Holding AB vastutab selle eest, et Teie isikuandmeid töödeldakse korrektselt ning vastavalt seaduses sätestatud korrale.
Teil on õigus teada, milliseid Teiega seotud andmeid me kasutame ning Teil on õigus nõuda nendest andmetest koopia. Teil on õigus nõuda Teid puudutava väärinfo korrigeerimist ning mõningatel juhtudel võite nõuda ka oma isikuandmete kustutamist (näiteks juhul, kui andmed ei ole enam algse kogumise eesmärgi suhtes aktuaalsed). Teil on ka õigus teatud osas oma isikuandmeid mitte lubada kasutada (näiteks otseturunduse eesmärgil) ning nõuda oma isikuandmete kasutamise piiramist. Palun pange tähele, et isikuandmete töötlemise piiramine või andmete kustutamine võib tähendada seda, et me ei saa oma kohuseid täita. Teil on lisaks ka õigus nõuda oma isikuandmed välja masinloetavas formaadis ning anda nende töötlemise õigus üle teisele haldajale.

Kui Teil on küsimusi selle kohta, kuidas me Teid puudutavaid isikuandmeid töötleme, siis võite meiega lahkesti ühendust võtta aadressil info@axflow.com või posti teel ülaltoodud aadressil.

Kui Teil on vastuväiteid või kaebusi selle kohta, kuidas me Teid puudutavaid isikuandmeid töötleme, siis on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

AXFLOW KÜPSISTE POLIITIKA

Käesolev küpsiste poliitika reguleerib AxFlow küpsiste kasutamist sellel veebilehel. Käesolev küpsiste poliitika kirjeldab, milliseid küpsiseid sellel veebilehel kasutatakse, mis on iga küpsise eesmärk, kui kaua neid säilitatakse ning kuidas neid blokeerida või kustutada.
Teie emakeeles info saamiseks võtke meiega ühendust aadressil info@axflow.com.

MIS ON KÜPSIS?

Küpsis on väike tekstifail, mis võidakse salvestada Teie seadmesse (näiteks arvutisse, nutitelefoni või tahvelarvutisse), kui külastate mõnd veebilehte. Küpsised võimaldavad veebilehtedel efektiivsemalt toimida ning koguda veebilehe omaniku jaoks informatsiooni.

Küpsiste kohta leiate rohkem infot siit:
https://pts.se/en/english-b/regulations2/legislation/electronic-communications-act/q/qa-about-cookies-for-users/

MILLE JAOKS ME KÜPSISEID KASUTAME?

Mõned küpsised, mida AxFlow kasutab, on hädavajalikud, et veebileht saaks normaalselt toimida ning võimaldavad Teil lehel ringi liikuda ning selle elemente kasutada.  Selliste küpsiste kasutamist ei ole võimalik Teil keelata, kuna need on vajalikud veebilehe toimimiseks.

Veebileht kasutab lisaks ka küpsiseid, mis aitavad lehe toimimist optimeerida ning Teie kasutajakogemust paremaks muuta, tehes lehe kasutamise mugavamaks ja Teie eelistustele vastavaks. Lisaks kasutame küpsiseid anonüümse koondstatistika kogumiseks, mis aitab meil mõista, kuidas külastajad meie kodulehte kasutavad ning kuidas saaksime seda paremaks muuta.

Google Analytics

AxFlow kasutab Google Analytics tööriista, sealhulgas Google Tag Manager’i, et koguda infot veebilehe kasutamise kohta. Seda selleks, et mõista paremini meie kasutajate vajadusi ning luua veebilehe külastajate jaoks paremat sisu. Salvestades Google Analytics küpsiseid Teie veebilehitsejasse näeme me näiteks seda, millist infot Te otsite ning milline teave on Teie jaoks oluline.

AxFlow ei kombineeri läbi Google Analytics’i kogutud infot muude isikuandmetega ehk PII-ga (personally identifiable information).

Google’i õigusi kasutada Google Analytics’i poolt kogutud andmeid Teie veebilehe külastuste kohta reguleerib Google Analytics Terms of Service, mis asub siin:
http://www.google.com/analytics/terms/us.html, ning Google Privacy Policy, mis asub siin: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Selleks, et Google Analytics ei saaks Teid korduva veebilehe külastamise korral tuvastada on Teil võimalik küpsiste kasutamine keelata.

KÜPSISTE KEELAMINE

Kui Te ei soovi, et küpsiseid Teie arvutisse salvestataks, siis saate veebilehitseja sätteid ise vastavalt muuta. Saate veebilehitseja seadistada ka selliselt, et see annab märku iga kord, kui mõni veebileht Teie arvutisse küpsiseid soovib salvestada.
Kui Te ei soovi, et Teie AxFlow veebilehe külastused Google Analytics’i statistikas kajastuksid, siis võite kasutada oma veebilehitsejas niinimetatud loobumislaiendit.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

KUIDAS ENNETADA JA/VÕI KUSTUTADA KÜPSISEID

Enamik veebilehitsejaid on seadistatud automaatselt küpsiseid lubama. Te võite küpsiste keelamiseks sätteid muuta või seadistada lehitseja selliselt, et see teavitaks Teid küpsiste salvestamise korral.
Küpsiste kustutamise ning veebilehitseja  sätete muutmise info on toodud Teie veebilehitseja juhendis või abimaterjalides, mis on olemas enamuse lehitsejate juures. Kui kasutate veebilehe külastamiseks erinevaid seadmeid (nt arvutit, nutitelefoni, tahvelarvutit jne), siis peate veenduma, et iga seadme veebilehitseja on kohandatud vastavalt Teie küpsistega seotud eelistustele.
Pange tähele, et juhul kui Te keelate meie kasutatavad küpsised, siis võib see mõjutada Teie veebilehe kasutamise kogemust. Näiteks ei pruugi te ligi pääseda kõikidele veebilehe osadele ning mõned leheosad võivad vigaselt funktsioneerida.

Kui Te ei soovi oma seadmes küpsiseid lubada, siis muutke küpsiste seadistused vastavalt eeltoodule.

MUUTUSED KÜPSISTE POLIITIKAS JA KÜSIMUSED

AxFlow uses Cookie Consent Management from CookieBot - AxFlow kasutab CookieBo küpsiste nõusolekuhaldust

Kiirkontakt

Olen nõus, et andmed talletatakse AxFlow andmebaasi ja CRM. AXFLOW veebilehe poliitika
An error has occurred while getting captcha image