Select country

Mekaanisten tiivisteiden käyttö elintarviketeollisuudessa

torstai 7. huhtikuuta 2022

4 asiaa, jotka kannattaa ottaa huomioon

Elintarviketuotannossa käytetään mekaanisia tiivisteitä, jotta voidaan varmistaa pumpun luotettava toiminta ja ehkäistä vuotoja. Valitettavasti vastaan tulee edelleen tilanteita, joissa osa tuotantolinjoilla käytetyistä pumpuista on varustettu mahdollisesti haitallisista materiaaleista valmistetuilla mekaanisilla tiivisteillä.

Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä sinun on hyvä tietää mekaanisista tiiveistä, kun valitset pumppuja elintarviketeollisuuden tuotantolinjalle.

Mekaanisia tiivisteitä koskevat säännökset

Jokaisen ruoan ja juoman tuottajan vastuulla on noudattaa elintarviketurvallisuusmääräyksiä mahdollisten kontaminaatioiden estämiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, ettei laitevalmistajan asentama halvempi vaatimustenvastainen tiiviste vaaranna lopputuotetta ja aiheuta mahdollisia kontaminaatioita.

Elintarvikkeiden valmistajien keskuudessa on edelleen tietämättömyyttä asiaa koskevasta lainsäädännöstä. Tämä koskee erityisesti EU:n elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja (FCM) koskevaa asetusta ja 22.12.2006 annettua Euroopan komission asetusta (EY) N:o 2023/2006 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä valmistustavoista.

Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa käytettäviä mekaanisia tiivisteitä koskevissa säännöissä määrätään selkeästi, että kaikkien komponenttien on oltava 100 % jäljitettävissä ja niiden vaatimustenmukaisuudesta on ilmoitettava selkeästi pakkauksessa.

Kuinka siis on mahdollista, että mahdollisesti vaaralliset tiivisteet päätyvät tuotantolinjoille, joilla muuten noudatetaan erittäin tiukkoja turvallisuusvaatimuksia?

Ongelman monimutkaisuus

Vastaus tähän kysymykseen on raaka-aineiden ja kansainvälisten toimitusketjujen monimutkaisuus. Tiedon puute, riittämätön kommunikaatio toimittajien ja ostajien välillä sekä yksinkertaisesti totutut käyttäytymismallit eivät tee asiasta helpompaa.  

Grafiittitiivistepintojen valmistukseen käytetään noin 15 eri grafiittityyppiä, joista vain osa täyttää eläinlääkintä- ja elintarvikehallinnon (FVO) standardit. Muut tyypit soveltuvat käytettäväksi kemiallisissa prosesseissa. Lisäksi öljy- ja kaasuteollisuudessa on antimonia sisältäviä grafiitteja, jotka ovat yksinkertaisesti sanottuna myrkyllisiä.

Asiantunteva pumpputoimittaja osaa tukea sinua paitsi laitteiden ja komponenttien valinnassa, myös pumppauskokonaisuuden suunnittelussa.

Tiivisteiden jäljitettävyys on tärkeää

Ulkopuolelta katsottuna vaarallisista materiaaleista valmistetut osat voivat olla samanlaisia kuin yhteensopivat osat, kunnes ne vaihdetaan. Ihminen ei yksinkertaisesti pysty erottamaan niitä paljaalla silmällä, joten käytännössä ero voidaan todeta vain pakkauksessa olevien tietojen perusteella.

Mahdollisia riskejä ei pidä yliarvioida, mutta ne on otettava huomioon. Monimutkaisemmissa tuotantolaitoksissa yhdellä tuotantolinjalla voi olla jopa 15–20 mekaanista tiivistettä ja 60–100 staattista tiivistettä. Tuotantolinjalla on siten useita riskialttiita kohtia, yksi jokaiselle tiivisteelle. Näin ollen sellaisetkaan yritykset, jotka valvovat tarkasti jokaista prosessin vaihetta, eivät välttämättä tunnista näistä kaikkia.

Lue myös: 4 asiaa, jotka prosessipumpun hankinnassa kannattaa huomioida

Tiedon jakaminen avainasemassa

Toinen merkittävä huolenaihe on se, että FVO:n ja EU:n määräysten noudattamisesta vastaavat tahot eivät aina jaa tuotantolinjaa koskevia tietoja korjaus- ja varaosista vastaavien yritysten kanssa. Käytännön arkisissa tilanteissa varaosan vaatimustenmukaisuus on huomattavasti vähemmän tärkeä kriteeri kuin se, että oikea varaosa on hyllyssä helposti mekaanikon saatavilla. Yllättävän korjaustarpeen ilmaantuessa tuotannon mahdollisimman nopea uudelleenkäynnistys on kriittistä.

Sinettien hankinnasta vastaava insinööri voi pitää itsestäänselvyytenä, että tuotantolinjan valmistaja valitsee halvempia komponentteja, mutta toimitusketjussa on usein niin monta lenkkiä alhaisten kustannusten saavuttamiseksi, että tuotteen jäljitettävyys menetetään, kun tuote toimitetaan loppukäyttäjälle. Jos jäljitettävyys menetetään, käyttäjällä ei ole tietoa siitä, mistä materiaalista linjalaitteiston tiivistyspinnat on valmistettu.

Hankintojen keskittäminen yhdelle pumpputoimittajalle helpottaa viestintää – lue artikkeli!

Selkeät säännöt tukevat riskienhallinnassa

Asetus (EY) N:o 1935/2004 on selkeä: elleivät pakkauksen tiedot sisällä selkeän jäljitettävyyden mahdollistavia tietoja, yleisiä vaatimustenmukaisuusväitteitä ei voida todentaa eikä tätä mekaanista sinettiä saa asentaa ruoan tai juoman tuotantolinjan laitteisiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että elintarviketeollisuudessa kontaminaatioriski on aina korkea. Sinettipakkauksen etiketin huolellinen tarkastaminen on yksinkertainen tapa auttaa yrityksiä välttämään riskejä ja lainrikkomuksia tuotantoprosessissa. Jos tiivistettä ei ole tarkoitettu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa, älä käytä sitä!

Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään löytämään tuotantolinjallenne sopivat pumput ja tiivisteet. Ota yhteyttä!

 

Artikkeli on alun perin julkaistu AxFlow Viron sivustolla.