Select country

Naš Tim

AxFlow raspolaže sa iskusnim i obučenim radnicima koji posjeduju detaljno znanje o produktima i opširni know-how na području projektnog menadžmenta.

Nastojimo da Vaše upite što brže i točnije obradimo i da Vas kod toga procesa kompetentno savjetujemo.

Direktor
Ing. Andreas Lippitsch
Menadžeri proizvoda
Ing. Gottfried Geieregger
Obrada narudžbi
Sabine Lepold
Sandra Vötsch
Savjetodavni odjel i Računovodstvo
Cornelia Reitbauer
Controlling & Human Resources
Manuela Szukits
Računovodstvo

Obrazac za kontakt

Slažem se prikuplanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prema općoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja