Select country

Naš Tim

AxFlow raspolaže sa iskusnim i obučenim radnicima koji posjeduju detaljno znanje o produktima i opširni know-how na području projektnog menadžmenta.

Nastojimo da Vaše upite što brže i točnije obradimo i da Vas kod toga procesa kompetentno savjetujemo.

Direktor
Ing. Andreas Lippitsch
Menadžeri proizvoda
Alexander Ostermann
B+L, Mono, realAx, Viking, Sandpiper
Ing. Manuel Deliomini
Micropump, Pulsafeeder, Waukesha
Thomas Schachner
Blue-White
Obrada narudžbi
Manuela Szukits
Obrada narudžbi & Računovodstvo
Sandra Vötsch
Savjetodavni odjel i Računovodstvo

Obrazac za kontakt

Slažem se prikuplanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prema općoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja
An error has occurred while getting captcha image