Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Obuka kupaca

Koju pumpu koristite za različite tekućine? Kako tekućina reagira pri pumpanju? Koju ulogu pri izboru pumpe imaju viskoznost, gustoća, tlak i temperatura?

Želite li biti stručnjak za rukovanje crpkama i tekućinama? AxFlow organizira edukacije na zahtjev i želje svojih kupaca! Program obuke može se odvijati na Vašoj lokaciji ili u našim prostorijama.

OBUKA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Nudimo osnovne i dodatne obuke za različite crpne tehnologije, uključujući i obuku za održavanje. 

PRILAGOĐENA OBUKA I SEMINARI

Imate li posebne zahtjeve? Program obuke možemo prilagoditi Vašim potrebama.

NUDIMO SLJEDEĆE USLUGE
Saznajte više o našoj ponudi

Obrazac za kontakt

Slažem se prikuplanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prema općoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja