Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Obuka kupaca

Koju pumpu koristite za različite tekućine? Kako tekućina reagira pri pumpanju? Koju ulogu pri izboru pumpe imaju viskoznost, gustoća, tlak i temperatura?

Želite li biti stručnjak za rukovanje crpkama i tekućinama? AxFlow organizira edukacije na zahtjev i želje svojih kupaca! Program obuke može se odvijati na Vašoj lokaciji ili u našim prostorijama.

OBUKA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Nudimo osnovne i dodatne obuke za različite crpne tehnologije, uključujući i obuku za održavanje. 

PRILAGOĐENA OBUKA I SEMINARI

Imate li posebne zahtjeve? Program obuke možemo prilagoditi Vašim potrebama.

NUDIMO SLJEDEĆE USLUGE
Saznajte više o našoj ponudi

Obrazac za zahtjev

Upit o proizvodu

Korak 2/3 - detaljne informacije

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo Vam mogli što bolje pomoći.

Svojstva čvrstih tvari
Proizvod će se ...
Posebni zahtjevi
Upit za usluge

Korak 2/3 - Detaljne informacije

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo Vam mogli što bolje pomoći.

Vrsta usluge
Upit o prospektima

Korak 2/3 - Detaljne informacije

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo Vam mogli što bolje pomoći.

Potrebni prospekti
Upit o rezervnim dijelovima
Upit o rezervnim dijelovima

korak 2/3 - Detaljne informacije

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo Vam mogli što bolje pomoći.

Kontaktne informacije
Prihvatam da moji podaci budu sačuvani u bazi podataka AxFlow-a CRM-a Pravila i uslovi korištenja