Select country

3A

Američka organizacija 3A osnovana je 1920-ih godina i neko vrijeme se prvenstveno koncentrirala na industriju mliječnih proizvoda i proizvodnju jaja. S vremenom je ova organizacija proširila primjenu i na druga polja. Dugi niz godina se dozvola za upotrebu 3A oznake temeljila na sistemu samocertificiranja, što je promijenjeno 2003. godine, kada je za nosioce licence uvedena obaveza trećeg mišljenja. Svi standardi su obrađeni i usvojeni 2007. godine, od kada su prilagođeni zahtjevima EHEDG-a.  

Proizvoda 8
Vrati tekst
Obrazac za kontakt
Slažem se prikuplanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prema općoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja