Select country

API 610

Norme API-a (American Petroleum Institute) se odnose na rotacijske crpke, uključujući one koje rotiraju suprotno od hidrauličnih turbina za obnovu energije, koje se koriste u industriji nafte i plina te u petrokemijskoj industriji. AxFlow nudi niz konfiguracija za crpke koje API 610 označava sa OH1, OH2, OH4, BB1, BB2, VS1, VS3 i VS6.

Obrazac za kontakt

Slažem se prikuplanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prema općoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja