Select country

API 674

Norme API-a (American Petroleum Institute) se odnose na potisne crpke koje rade u oba smjera, a koje se koriste u proizvodnji nafte i plina kao i u petrokemijskoj industriji. 

Obrazac za kontakt

Slažem se prikuplanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prema općoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja