Select country

API 675

Ovaj standard od API -a (American Petroleum Institute) pokriva minimalne zahtjeve za klipne pumpe i crpne jedinice s kontroliranim volumenom za uporabu u naftnoj, petrokemijskoj i plinskoj industriji. Ove pumpe su hidraulične membranske ili klipne pumpe. Rotirajuće pumpe s pozitivnim pomakom nisu uključene. 

Obrazac za kontakt

Slažem se prikuplanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prema općoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja