Select country

API 675

Norme API-a (American Petroleum Institute) se odnose na zapreminske crpke koje rade u oba smjera i crpne uređaje koji se koriste u proizvodnji nafte i plina kao i u petrokemijskoj industriji. To podrazumijeva hidraulične membranske crpke i klipne crpke, ali ne i rotacijske. AxFlow raspolaže širokom ponudom dozirnih crpki tipa API 675. 

Obrazac za kontakt
Slažem se prikuplanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prema općoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja