Select country

API 676

Norme API-a (American Petroleum Institute) se odnose na potisne crpke koje se koriste u proizvodnji nafte i plina kao i u petrokemijskoj industriji.

Obrazac za kontakt
Slažem se prikuplanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prema općoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja