Select country

API 685

Norme API-a (American Petroleum Institute) se odnose na rotacijske crpke bez brtvila koje se koriste u proizvodnji nafte i plina kao i u petrokemijskoj industriji. Ove norme važe za rotacijske crpke sa MDP (tj. magnetnim) pogonom ili CMP (Canned Motor Pumps). AxFlow rapolaže raznovrsnom ponudom crpki tipa API 685, uključujući OH2 i BB2.

Obrazac za kontakt
Slažem se prikuplanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prema općoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja