Select country

ISO 5199 & ISO 2858

AxFlow raspolaže nizom crpnih konfiguracija ISO 2858 koje su u skladu i sa normama ISO 5199.

Dimenzije i sposobnost crpki ispunjavaju zahtjeve normi DIN EN 22858 i DIN ISO 5199, što pruža mogućnost jednostavne zamjene crpki sa drugim markama. 

Obrazac za kontakt
Slažem se prikuplanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prema općoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja