Select country

ISO 5199 & ISO 2858

AxFlow nudi niz konfiguracija crpki ISO 2858 koje zadovoljavaju zahtjeve ISO 5199.

Glavne dimenzije i raspon usluga odgovaraju DIN EN 22858 i DIN ISO 5199, što znači da se crpke mogu lako zamijeniti drugim markama.

Obrazac za kontakt

Slažem se prikuplanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prema općoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja