Select country

USP

Certifikati USP (US Pharmacopeia) i USP NF (National Formulary) USP klase VI garantiraju da proizvod ispunjava sve zahtjeve po pitanju toksičnosti. Biološki testovi ispituju učinke izravnog kontakta s materijalom i reakciju na živo tkivo. Odobrenja USP klase VI posebno su važna za kupce u farmaceutskoj i medicinskoj industriji.

Obrazac za kontakt

Slažem se prikuplanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prema općoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja