Select country

USP

Certifikati USP (US Pharmacopeia) i USP NF (National Formulary) USP klase VI garantiraju da proizvod ispunjava sve zahtjeve po pitanju toksičnosti. Biološki testovi provjeravaju djelovanje pri direktnom kontaktu sa materijalom i reakciju na kožu. Licence USP klase VI su naročito značajne za kupce iz oblasti farmaceutske i medicinske industrije.   

Obrazac za kontakt
Slažem se prikuplanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prema općoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja