Select country

Flowserve IPS vibratsiooni indikaatorid on kohal

teisipäev, 15. detsember 2015

Flowserve IPS Beacon, nagu nimigi ütleb (eng. beacon - majakas) on lihtne vibratsiooni indikaator, pumba või mootori töö jälgimiseks. Vibratsiooni süstemaatiline kontroll aitab ennetada võimalikke probleeme, mis võivad lühendada pumba eluiga ja töökindlust. 

IPS Beacon on lihtsalt paigaldatav ja ei vaja metalli- ega elektritöid selleks, et seade töösse võtta. Magnetalus teeb indikaatori paigaldamise väga lihtsaks. Lülita indikaator töösse, klõps ja paigas. Vilkuvad LED-tuled on eemalt hästi jälgitavad ning läbi pumpla jalutades on kohe näha, kui mõne pumba või mootori vibratsioon on (või oli) väljaspool etteantud piirväärtusi.

 

Magnetkinnitus annab vabaduse indikaatori ümberpaigaldamiseks mõnele teisele seadmele. Kui majapidamises on dubleeritud pumbad, milledest üks on pidevas töös ja teine reservis, saab kinnitada indikaatori töösolevale pumbale.

Mis saab siis kui tegemist on mittemagneetilisest metallist seadmega? Saadaval on ka liimitav alus. Aga enamasti on siiski ka roostevabast terasest korpusega pumba laagripukk magneetilisest materjalist. 

Millise vibratsioonitaseme ületamisel hakkab indikaator punast tuld vilgutama? Vaikimisi on seatud selleks piiriks 9.4mm/s aga see on vajadusel ümberseadistatav. Kindlasti tuleks esmalt uurida jälgitava seadme hooldusjuhendist, millised on lubatud piirväärtused ning indikaator häälestada nendele vastavaks. Seadeväärtuste muutmiseks on vajalik soetada spetsiaalne programmaator või paluda selle juures meie abi. 

Mis saab siis, kui vibratsioon oli kõrge sellisel hetkel, millal ma ise ei olnud seadme läheduses, et punast tuld märgata? Normaalolekus vilgub IPS Beacon'il roheline LED. Vibratsiooni suurenedes üle ette antud piirväärtuse hakkab vilkuma punane LED. Peale olukorra normaliseerumist hakkab taas vilkuma roheline LED aga paralleelselt sellega jääb vilkuma ka punane ja seda piisavalt pikaks ajaks, et me seda märkaks. Vibratsiooniindikaatorile on sisse ehitatud ka reaalaja kell. Nii saame vajadusel programmaatori abil seadmest lugeda ka viimase häire toimumise kuupäeva, kellaaja ja mõõdetud väärtuse.

Kas mul on võimalik vibratsiooni näidud graafikuks joonistada? Kasutades ainult IPS Beacon indikaatorit, see kahjuks võimalik ei ole, aga lisaseadmena on võimalik lisaks soetada mälumoodul, mis võimaldab salvestada kuni 28 000 mõõtetulemust. Vaikimisi on seadistatud salvestusintervalliks 5 minutit. Mõõtetulemused saab programmaatori abil laadida arvutisse ning seejärel neid Exceli abil töödelda. Mälumoodulit ei pea kohe andurile kinnitama, vaid selle võib lisada siis kui selleks tekkib vajadus. Samuti võib ühte mälumoodulit kasutada erinevate indikaatorite küljes, paigaldades selle just sinna, kus on vajalik vibratsiooninäitude analüüs.

Kui pikk on indikaatori tarneaeg? Indikaatorid on laos. Võta meiega ühendust.