Select country
Kontakt

Peristaltiline ehk voolikpump? Mis see veel on, kuidas töötab?

Peristaltiline ehk voolikpump, nagu ka nimi ütleb, on pump, mille tööorganiks on elastne voolik. Voolikut kinni pigistades ja kokkusurutud kohta piki voolikut edasi nihutades surutakse edasi ka kinnipigistatud kohast eespool olev vedelik, samas tekib tahapoole hõrendus, mistõttu on voolikpump ka heade imemisomadustega. Seega kuulub voolikpump mahtpumpade hulka. Voolikpumba valmistajaid on mitmeid ja kõigil on omad lahendused, kuid üldine tööpõhimõte on kõikidel sama. Samuti on kõikidel voolikpumpadel ka alati vähemalt üks koht (aga võib olla ka mitu kohta) voolikust kinni surutud, et pumpamine saaks üldse toimuda.

Ülemisel pildil näeme klassikalise voolikpumba ehitust. Peamised detailid pumba tööks on U kujuline voolik (tööorgan) ja kahe taldmikuga pöörlev rootor.

Taldmik surub vooliku kokku ja libisedes mööda vooliku pinda surub eespool olevat vedelikku edasi. Tänu tahapoole tekkivale hõrendusele imetakse uus vedelik ka pumpa. Nii lihtne see ongi.

Mis on voolikpumba eelised?

 • Voolikpump on suletud ehitusega ja tänu selle pole vajadust võllitihendi järele.
 • Voolikpump ei karda kuivalt (ilma produktita) töötamist.
 • Voolikpumbaga saab pumbata ka väga viskoosseid aineid (mesi, hakkliha, krohv (segu) jne...)
 • Voolikpumbaga võib pumbata tahkeid osakesi sisaldavaid aineid (kasutades madalamat pöörlemiskiirust, võib voolikpumbaga pumbata ka elusaid kalamaime).
 • Voolikpumbaga võib pumbata abrasiivseid aineid.
 • Voolikpump on väga hea imemisvõimega.
 • Pumba pöörlemise suund ei ole oluline. Töötab mõlemat pidi. Sisend- ja väljundotsad võib ühendada nii, kuidas on otstarbekam.
 • Madalad ülalpidamiskulud

Millised on voolikpumba miinused?

 • Voolikpumbast väljuva vedeliku rõhk on pulseeruv (taldmiku eraldumiskohal võtab voolik esialgse kuju ja tõmbab osa vedelikku tagasi. Taldmiku liitumisel surutakse vedelik jälle taldmiku pöörlemissagedusest kiiremini edasi). Kui pulsatsioon muutub häirivaks, tuleb kasutada spetsiaalseid pulsatsiooni summuteid.
 • Voolikpump ei sobi kõrgetele rõhkudele (ainult kuni 16bar).
 • Temperatuuri taluvus jääb alla 100°C
 • Suured gabariidid võrreldes tsentrifugaalpumbaga.
 • Voolikpumba tööorgani ehk vooliku purunemisel on pumbatav toode pumba korpuses ja seguneb määrdevedelikuga. Sellisel juhul võib pumba varustada anduritega seadme automaatseks seiskamiseks või avariiteavituseks.

Millega peab voolikpumba omanik arvestama?

 • Pulsatsioon. Nagu ka eespool mainitud, aitab selle vastu pulsatsioonisummuti.
 • Voolik tuleb valida õigest materjalist, et see oleks sobilik pumbatavale ainele.
 • Voolik on kulumaterjal. Sõltuvalt kasutuse intensiivsusest, pumba pöörlemise kiirusest ja pumbatavast ainest, võib vooliku eluiga olla mõnest kuust mitme aastani.
 • Pumba korpuses on määrimisvedelik ehk lubrikant, mis tagab taldmiku parema libisemise mööda voolikut ning viib ära hõõrdumisel tekkivat soojust. Tuleb jälgida lubrikandi taset pumbas. Lubrikant vahetatakse tavaliselt koos voolikuga (vooliku purunemisel satub pumbatav aine pumba korpusesse ja rikub lubrikandi).

Kus kasutatakse voolikpumpasid?

Voolikpumpade kasutusvaldkond on väga lai. Näiteks:

 • abrasiivsete ja kulutavate vedelike pumpamisel kaevanduses, keemiatööstuses, ehitusmaterjalide valmistamisel
 • toiduainetööstuses paksemate ainete pumpamisel
 • raskestitihendatavate ainete pumpamisel
 • kuivalttöötamisega pumpamisel toiduaine-, heitvee- ja keemiatööstuses
 • laboratooriumite väikese jõudlusega pumpamistel
 • meditsiiniseadmetes
 • kohvimasinates
 • doseerimisel
 • jne...
Bahr Pump OÜ

Kiirkontakt

Olen nõus, et andmed talletatakse AxFlow andmebaasi ja CRM. AXFLOW veebilehe poliitika
An error has occurred while getting captcha image