Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Plate Heat Exchangers

Levylämmönvaihtimet

Levylämmönvaihtimen toiminta perustuu lämmönsiirtoon ohuiden metallilevyjen avulla, jotka muodostavat sarjan kanavia, joiden läpi kuuma ja kylmä neste virtaa. Niillä on monia etuja muihin lämmönvaihtimiin verrattuna, kuten korkea hyötysuhde, kompakti koko, joustava rakenne, helppo huoltaa, vähäinen likaantuminen, energiansäästö ja monipuolisuus. Niitä käytetään laajalti eri teollisuudenaloilla ja sovelluksissa, kuten LVI-, elintarvike- ja juoma-, kemian-, öljy- ja kaasu-, lääke-, energiantuotanto- ja meriteollisuudessa. Levylämmönvaihtimen valinnassa tärkeitä näkökulmia ovat lämmönsiirtovaatimukset, nesteen yhteensopivuus, levyrakenne, puhdistus- ja huoltovaatimukset sekä energiatehokkuus.

AxFlow tarjoaa levylämmönvaihtimia useille eri teollisuudenaloille ja sovelluksille. Meiltä saat yksilöllistä neuvontaa alan kokeneilta insinööreiltä.

Miten levylämmönvaihtimet toimivat?

Levylämmönvaihtimen toiminta perustuu periaatteeseen, jonka mukaan lämpö siirtyy ohuiden metallilevyjen sarjan kautta. Nämä lämmönvaihtimet koostuvat useista levyistä, jotka on sijoitettu siten, että syntyy sarja kanavia, joiden läpi kuuma ja kylmä neste virtaavat. Kuumat ja kylmät nesteet erotetaan toisistaan levyillä, joiden suuri pinta-ala mahdollistaa tehokkaan lämmönsiirron kahden nesteen välillä.

Kuuma neste virtaa yhden kanavasarjan läpi, kun taas kylmä neste virtaa toisen kanavasarjan läpi, joka on samansuuntainen kuuman nesteen kanavien kanssa. Kun nesteet virtaavat kanavien läpi, lämpö siirtyy kuumasta nesteestä kylmään nesteeseen ohuiden metallilevyjen läpi, jolloin lämpötila vaihtuu. Nestevirrat ovat tyypillisesti vastavirtaisia, mikä mahdollistaa tehokkaamman lämmönsiirron.

Levylämmönvaihtimen edut

Levylämmönvaihtimilla on lukuisia etuja muihin lämmönvaihtimiin verrattuna, minkä vuoksi ne ovat suosittu valinta erilaisiin teollisiin ja kaupallisiin sovelluksiin.

Joitakin etuja ovat mm:

Korkea hyötysuhde: Levylämmönvaihtimen suuri pinta-ala mahdollistaa lämmönsiirron tehokkaammin kuin muun tyyppisten lämmönvaihtimien.

Kompakti koko: Levylämmönvaihtimet ovat pienikokoisia ja mahtuvat ahtaisiin tiloihin, joten ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti.

Joustava rakenne: Levylämmönvaihtimen modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon räätälöinnin kohteen erityisvaatimusten mukaiseksi.

Helppo huollettavuus: Levylämmönvaihtimissa on vähemmän osia, jolloin ne on helppo purkaa ja puhdistaa, mikä vähentää huoltoaikaa ja -kustannuksia.

Vähentynyt likaantuminen: Levyjen sileä pinta minimoi likaantumisen ja vähentää puhdistustarvetta, mikä pidentää käyttöikää.

Toimialat, joissa käytetään levylämmönvaihtimia

Levylämmönvaihtimet ovat erittäin monipuolisia ja niitä käytetään laajalti eri teollisuudenaloilla, niiden lukuisten etujen vuoksi.

Yleisimpiä teollisuudenaloja ja kohteita, joissa levylämmönvaihtimia käytetään:

Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiteollisuus (HVAC): Levylämmönvaihtimia käytetään rakennusten ja kaupallisten tilojen lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmissä.

Elintarvike- ja juomateollisuus: Levylämmönvaihtimia käytetään elintarvikkeiden ja juomatuotteiden pastörointiin, sterilointiin ja jäähdytykseen.

Kemianteollisuus: Levylämmönvaihtimia käytetään kemikaalien lämmitykseen ja jäähdytykseen erilaisissa prosesseissa, kuten tislauksessa, haihdutuksessa ja kiteytyksessä.

Öljy- ja kaasuteollisuus: Levylämmönvaihtimia käytetään lämmönsiirtoon erilaisissa prosesseissa, kuten raakaöljyn käsittelyssä, kaasun puristuksessa ja jalostusprosesseissa.

Tärkeitä näkökulmia levylämmönvaihdinta valittaessa

Levylämmönvaihtimen valinnassa on otettava huomioon useita tärkeitä seikkoja:

Lämmönsiirtovaatimukset: Levylämmönvaihtimen koko ja rakenne määräytyvät kohteen lämmönsiirtovaatimusten perusteella. Ota huomioon esimerkiksi virtausnopeus, lämpötila ja paine, jotta lämmönvaihdin pystyy täyttämään kohteen vaatimukset.

Nesteiden yhteensopivuus: On ratkaisevan tärkeää valita levylämmönvaihdin materiaaleista, jotka ovat yhteensopivia käsiteltävien nesteiden kanssa. Tämä auttaa ehkäisemään korroosiota, likaantumista ja muita vaurioita.

Levyrakenne: Levyjen rakenne on toinen tärkeä näkökohta. Eri levymallien lämmönsiirtotehokkuus, painehäviö ja likaantumiskestävyys vaihtelevat. Ota huomioon nesteen luonne ja käyttöolosuhteet, kun valitset oikeaa levyrakennetta.

Puhdistus- ja huoltovaatimukset: On tärkeää valita levylämmönvaihdin, joka on helppo puhdistaa ja huoltaa. Jotkin käyttökohteet vaativat usein puhdistusta tai huoltoa, joten valitse rakenne, joka voidaan helposti purkaa puhdistusta ja tarkastusta varten.

Energiatehokkuus: Ota huomioon levylämmönvaihtimen energiankulutus ja valitse energiatehokas malli. Tämä auttaa minimoimaan käyttökustannukset ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Miksi ostaa levylämmönvaihtimet AxFlow'lta?

AxFlow tarjoaa levylämmönvaihtimia mitä erilaisimpiin teollisuudenaloihin ja kohteisiin.

Meiltä saat yksilöllistä neuvontaa alan kokeneilta insinööreiltä sekä valmistaja riippumattoman valikoiman maailman johtavaa prosessitekniikkaa. Tarvitsetko tukea tarpeisiisi sopivan pumpun valinnassa? Ota yhteyttä, meidän asiantuntijat ja insinöörit opastavat sinua oikean lämmönvaihtimen  valinnassa, määrittelyssä, asennuksessa sekä huollossa.

Tuotekysely

VAIHE 2/3 - TARKEMMAT TIEDOT

Annathan mahdollsimman paljon tietoa, voidaksemme palvella sinua parhaiten.

Solids character
Product shall be
Special requirements
Huoltokysely

VAIHE 2/3 - TARKEMMAT TIEDOT

Annathan mahdollisimman paljon tietoa, voidaksemme palvella sinua parhaiten.

 

Service type
Esitepyyntö

vaihe 2/3 - tarkemmat tiedot

 

Annathan mahdollsimman paljon tietoa, voidaksemme auttaa sinua parhaiten

The literature I need
Varaosakysely

VAIHE 2/3 - TARKEMMAT TIEDOT

 

Annathan mahdollsimman paljon tietoa, voidaksemme auttaa sinua parhaiten

Yhteystiedot
Hyväksyn, että antamani tiedot tallennetaan AxFlow'n tietokantaan ja CRM:ään Website Policy
An error has occurred while getting captcha image