Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
AOD/AODD Pumps

Paineilmatoimiset kalvopumput

Paineilmatoiminen kalvopumppu sopii viskoosisten ja kuluttavien nesteiden pumppaukseen. Jos haluat välttää mekaanisia tai pakattuja akselitiivisteitä, kalvopumppu on erinomainen vaihtoehto. Kalvopumput ovat itseimeviä ja kestävät rajattomasti kuivakäyntiä.

AOD- ja AODD-pumput käyttävät paineilmalla toimivia kalvoja pumppaamaan nestettä. Pumput ovat monikäyttöisiä ja sopivat käytettäväksi sekä puhtaissa että vaarallisissa ympäristöissä, mikä tekee niistä suositun valinnan eri teollisuuden aloille.

AxFlow tarjoaa vakiosuunnittelun pumppuja sekä raskaan sarjan AODD-pumppuja, mukaan lukien raskaan sarjan läppäventtiilipumput ja raskaan sarjan palloventtiilipumput, jotka sopivat hankaaville lietteille, leijaileville ja leijumattomille kiinteille aineille sekä suurikokoisille kiinteille aineille.

Miten AOD- ja AODD-pumput toimivat?

Sekä AOD (paineilmalla toimiva kalvopumppu) että AODD (paineilmalla toimiva kaksoiskalvopumppu) pumppaavat nestettä syrjäytysperiaatteella ja toimivat paineilman avulla. Paineilma syötetään vuorotellen ilmakammioihin ja tuuletetaan niistä, jotta syntyy pumppaava vaikutus. Pääero AOD- ja AODD-pumppujen välillä on, että AOD-pumpuissa on yksi kalvo, kun taas AODD-pumpuissa on kaksi kalvoa, jotka toimivat yhdessä.

AOD-pumpuissa yksi kalvo työntää ja vetää avaamaan ja sulkemaan sisäänmeno- ja poistumisventtiilit, mikä vetää nestettä kammioon ja pumppaa sen ulos lähtöportista. AODD-pumpuissa kalvot täyttävät ja tyhjentävät kaksi erillistä pumppukammiota, jotka ovat yhteydessä pulteilla tai puristimilla, jotta syntyy jatkuva pumppaava vaikutus. Kun yksi kalvo täyttää kammion, toinen kalvo tyhjentää sen sisällön ja sykli toistuu.

AOD- ja AODD-pumppujen edut

Kalvopumpuilla on monia etuja verrattuna moottorikäyttöisiin pumppuihin. Koska paineilman käyttö on suunniteltu turvalliseksi, pumppua voidaan käyttää vaarallisissa ympäristöissä tai ATEX-normien mukaisissa kohteissa.

Muita etuja ovat:

 • Itseimevyys: AOD- ja AODD-pumput ovat itseimeviä, mikä tarkoittaa, että ne voivat imeä nestettä alempaa tasolta ja pumppaa sitä ylemmälle tasolle ilman tarvetta lisäimulle.
 • Monipuolisuus: Nämä pumput pystyvät käsittelemään laajan valikoiman nesteitä, mukaan lukien korroosiota aiheuttavat, viskoosiset ja hankaavat materiaalit, vahingoittamatta nesteen ominaisuuksia. Pumppuja voidaan kuivakäyttää ja ne toimivat myös täysin upotettuna. Nämä ominaisuudet tekevät niistä sopivia monenlaisiin käyttökohteisiin.
 • Vähäinen huolto: AOD- ja AODD-pumpuissa on vain muutama märkä ja liikkuva osa, mikä tekee niiden huollosta ja korjauksesta helppoa. Pumput eivät vaadi öljyvoitelua, mikä myös vähentää huoltotarvetta ja auttaa välttämään pumpattavan nesteen saastumista.
 • Tehokkuus: Pumput tuottavat tasaisen virtausnopeuden, mikä tekee niistä ihanteellisia mikäli käytettäessä vaaditaan tarkkaa nesteen siirtoa.
 • Kustannustehokkuus: AOD- ja AODD-pumput ovat yleensä halvempia ostaa ja käyttää kuin muut pumpputyypit, erityisesti kohteissa, joissa sähköä ei ole saatavilla. Kalliita mekaanisia tiivisteitä tai pakkausmateriaaleja ei tarvita, mikä lisää niiden kustannustehokkuutta.

AOD- ja AODD-pumppujen monipuolisuus, turvallisuus, vähäinen huoltotarve, tehokkuus ja kustannustehokkuus tekevät niistä suositun valinnan monille eri teollisuudenaloille.

käyttökohteet ja -alat

AODD-pumput ovat saaneet vahvan maineen eri teollisuudenaloilla niiden kyvystä pumpata hankalasti käsiteltäviä, viskoosisia ja abrasiivisia nesteitä, sekä toimia haastavissa olosuhteissa. Ne ovat monipuolisia ja sopivia käytettäväksi sekä puhtaissa että vaarallisissa ympäristöissä, mikä tekee niistä suosittuja monenlaisiin käyttökohteisiin.

Niitä voidaan käyttää laajasti ja monipuolisesti eri teollisuudenaloilla, kuten keraamiikka-, maali-, pinnoite-, ilmailu-, jätevesikäsittely-, kemikaalikäsittely-, paperi- ja selluteollisuus-, ja autoteollisuudessa, sekä monilla muilla aloilla.

Tässä joitakin yleisiä AODD-pumppujen käyttökohteita:

 • Käsidesinfiointigeelin siirtäminen säiliöistä täyttökoneisiin hygieniatuotteiden valmistuksessa.
 • Aggressiivisten hiukkasten erottaminen teollisuusjätevedestä sekä kiinteiden aineiden erotukseen että veden kierrätykseen.
 • Veden poistaminen säiliöistä, joissa on painekyllästysmaalia dewatering-laitoksissa. Tällöin kuorman paino säiliöissä pienenee ja saadaan jätehuollon kustannuksia  vähennettyä.
 • Putkien tyhjentäminen öljyn tuotantolaitoksilla, joissa aine on mahdollisesti räjähdysaltista
 • Nestemäisten aineiden purkaminen bulkkitankkereista ja -säiliöistä
 • Kuivien jauheiden, kuten piidioksidin, käsittely bulkkitankkereista purkaessa. Tällöin pumput pumpaavat ilmaa jauheen kanssa.

Raskasrakenteiset AODD-pumput

AxFlown tuotevalikoima sisältää raskasrakenteisia AODD-pumppuja, lisäksi standardimuotoisia AOD/AODD-pumppuja. Ne tarjoavat useita etuja käsitellessään hankaavia lietteitä, suspendoituneita ja ei-suspendoituneita kiintoaineita sekä suuria kiintoainepartikkeleita, mikä tekee niistä sopivia erilaisille teollisuuden aloille.

Raskasrakenteisissa "Flap Check Valve"-pumpuissa on virtauskapasiteettia optimoiva rakenne, joka vähentää ilman kulutusta, varmistaa jatkuvan suorituskyvyn ja minimoi virtausnopeuden muutokset käsiteltäessä paksuja ja viskoosisia nesteitä. Näillä pumpuilla, joissa on paksut seinämät ja suuri virtausala, estetään kiintoaineiden laskeutuminen yksikköön. "Ball Valve"-pumpuilla on samankaltainen rakenne, mutta pienemmillä porteilla ja erilaisilla purkausportti vaihtoehdoilla.

Nämä pumput sopivat ohuista erittäin viskoosisiin ja kiintoainepitoisiin nesteisiin ja on suunniteltu käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Lopuksi "Containment Duty Ball Valve"-pumppu on kehitetty käsittelemään potentiaalisesti vaarallisia nesteitä, estämään vuotoja ja tarjoamaan lisäturvallisuutta.

Oikean pumppun valitseminen

 • Määritä pumpattavan nesteen tyyppi, koostumus ja koheesio välttääksesi kulumista tai korroosiota. Harkitse myös, onko kyseessä puhdas vai slurry-neste.
 • Korkeasti viskoosiset nesteet vaativat kestävää pumppulaitteistoa, joten huomioi nesteen viskositeetti pumppua valitessa.
 • Määritä mahdolliset paineolosuhteet pumpun sisään- ja ulostulossa varmistaaksesi, että pumppu pystyy käsittelemään vaaditun paineen.
 • Nesteen lämpötila määrittää parhaiten soveltuvan pumppumateriaalin.

Harkittaessa raskaan sarjan AODD-pumppuja, joissa on läppä- ja kuulaventtiilit, on tärkeää arvioida niiden teknisiä ominaisuuksia tehokkuuden ja luotettavuuden kannalta ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

AODD-pumpun suunnittelun ainoa merkittävä rajoitus on imupaine, joka määräytyy ilmakehän paineen mukaan ja voi rajoittaa suorituskykyä. Suorituskyvyn optimoimiseksi on parasta sijoittaa pumppu mahdollisimman lähelle nestettä sisältävää säiliötä tai astiaa.

AxFlow tarjoaa AOD- ja AODD-pumppuja sekä lisävarusteita eri teollisuuden aloille

AxFlow'sta saat yksilöllistä neuvontaa alan kokeneilta insinööreiltä sekä valmistaja riippumattoman valinnan johtavasta prosessiteknologiasta maailmassa. Annamme opastusta pumpun valinnassa, määrittelyssä, asentamisessa ja ylläpidossa.

Tuotekysely

VAIHE 2/3 - TARKEMMAT TIEDOT

Annathan mahdollsimman paljon tietoa, voidaksemme palvella sinua parhaiten.

Solids character
Product shall be
Special requirements
Huoltokysely

VAIHE 2/3 - TARKEMMAT TIEDOT

Annathan mahdollisimman paljon tietoa, voidaksemme palvella sinua parhaiten.

 

Service type
Esitepyyntö

vaihe 2/3 - tarkemmat tiedot

 

Annathan mahdollsimman paljon tietoa, voidaksemme auttaa sinua parhaiten

The literature I need
Varaosakysely

VAIHE 2/3 - TARKEMMAT TIEDOT

 

Annathan mahdollsimman paljon tietoa, voidaksemme auttaa sinua parhaiten

Yhteystiedot
Hyväksyn, että antamani tiedot tallennetaan AxFlow'n tietokantaan ja CRM:ään Website Policy
An error has occurred while getting captcha image