Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Centrifugal Pumps

Pompy odśrodkowe

Szeroki zakres specjalistycznych pomp odśrodkowych.

9 serii(s) od 2 producenta(ów)

Zresetuj Filtr

Czy potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej pompy, która spełni Twoje potrzeby?

Nasi doświadczeni eksperci z przyjemnością Ci pomogą!

Skontaktuj się z nami tutaj

Pompy odśrodkowe są bardzo efektywnym i niezawodnym rozwiązaniem, które przekształca moc zasilania na energię kinetyczną wirnika obracającego się w komorze pompy. Istnieją różne rodzaje konstrukcji komór i wirników pomp do wielu różnych zastosowań: od rozładunku i przenoszenia cieczy po procesy higieniczne, takie jak pompowanie mleka lub piwa. Takie pompy są relatywnie niedrogie w zakupie i eksploatacji oraz wykazują się odpornością na działanie żrących lub korozyjnych płynów. Firma AxFlow oferuje pompy odśrodkowe i akcesoria przeznaczone do wielu różnych branż i zastosowań oraz służy ekspercką wiedzą w zakresie wyboru i instalacji pompy. 

                                               

Jak działa pompa odśrodkowa? 

Pompa odśrodkowa przekształca moc zasilania na energię kinetyczną wirnika obracającego się w komorze pompy. Ciecz doprowadzana do wlotu jest zasysana przez siłę odśrodkową. W miarę wzrostu prędkości obrotowej ciśnienie jest przekształcane na ciśnienie i prędkość, a następnie jest odprowadzane z komory. Efektywność działania pompy jest uzależniona od interakcji między jej komorą i wirnikiem. 

Komponenty robocze 

Główne komponenty pompy odśrodkowej to komora i wirnik pompy, umożliwiające przepływ osiowy, promieniowy lub mieszany; są dostępne również wersje wyposażone w kanały boczne. 

Komory pompy 

Konstrukcja komory pompy określa kierunek przepływu cieczy przez pompę.  

Komory pomp dzielą się na spiralne, dyfuzyjne i typu vortex. 

 • Komora spiralna: Wirnik jest przesunięty względem obudowy komory. 
 • Komora dyfuzyjna Ciecz jest wypierana przez wirnik na szereg zakrzywionych łopatek zamontowanych na wewnętrznej ścianie komory. 
 • Komora typu vortex: W pompach tego typu nie jest generowana siła odśrodkowa, ponieważ wirnik jest zagłębiony w komorze i znajduje się poza obszarem ślimaka. 

Konstrukcja wirnika określa, jakie ciecze mogą być tłoczone w komorze pompy. Połączenie tych dwóch komponentów składa się na rozwiązanie o wysokiej efektywności do najszerszej gamy zastosowań. 

Rodzaje wirników 

Istnieją trzy główne typy wirników: całkowicie otwarte, półotwarte i zamknięte. 

 • Wirniki całkowicie otwarte składają się zasadniczo z zestawu łopatek zamontowanych na wale pompy. Ta prosta konstrukcja umożliwia przechodzenie ciał stałych przez pompę bez ryzyka zablokowania wirnika. 
 • Wirniki półotwarte są wyposażone w tylną tarczę wzmacniającą konstrukcję wirnika. Ciecz wprowadzana do pompy nie przechodzi przez oko, lecz między korpusem pompy i łopatkami wirnika. 
 • Wirniki zamknięte są wyposażone w łopatki zamknięte między dwoma tarczami lub osłonami. Wirniki tego typu są stosowane w pompach o promieniowym przepływie, zarówno w konfiguracjach jedno-, jak i dwuwlotowych. 

Do mniej popularnych rozwiązań należą wirniki typu vortex,śrubowe i śmigłowe. Są to różne odmiany wirników otwartych i półotwartych, opracowane z myślą o bardziej specjalistycznych zastosowaniach wymagających obsługi agresywnych szlamów i ciał stałych. 

Pompy jedno-, dwu i wielostopniowe 

 • Pompy jednostopniowe: Pompy jednostopniowe są wyposażone tylko w jeden wirnik. Opracowano je z myślą o użytku zarówno w konfiguracjach pionowych, jak i poziomych. 
 • Pompy dwustopniowe: Pompy dwustopniowe są wyposażone w parę wirników zamocowanych jeden za drugim na jednym wale w korpusie ślimakowym. 
 • Pompy wielostopniowe: Pompy wielostopniowe są wyposażone w wiele wirników zamocowanych szeregowo i wytwarzających wysokie ciśnienie na każdym stopniu. 

Pompy o przepływie promieniowym, osiowym i mieszanym 

 • Przepływ promieniowy: Ciecz jest pompowana w kierunku promieniowym przez wirnik, od środka ku końcówkom gładkich łopatek, co skutkuje jej tłoczeniem w płaszczyźnie prostopadłej do wału. 
 • Przepływ osiowy: Średnica wlotu pompy jest większa niż średnica wirnika wypierającego ciecz wzdłuż osi wału. 
 • Przepływ mieszany: Przepływ cieczy można opisać jako osiowo-promieniowy. Krótko mówiąc, konstrukcja pompy o przepływie mieszanym łączy cechy pomp o przepływie promieniowym i osiowym. 

Pompy magnetyczne 

Pompy magnetyczne odbiegają pod względem konstrukcyjnym od standardowych pomp odśrodkowych. W tym rozwiązaniu obrotowy wał znajduje się całkowicie w komorze pompy i jest zasilany przez obracające się magnesy w korpusie pompy napędzane przez zewnętrzny silnik. Dzięki temu komora pompy jest całkowicie szczelna, co uniemożliwia jakiekolwiek wycieki do atmosfery z uwagi na brak uszczelek wału. 

Zalety pomp odśrodkowych 

Pompy odśrodkowe są bardziej wydajne i niezawodne niż pompy wyporowe, a ich konstrukcja pozwala uzyskać zarówno wysoki, jak i niski przepływ przy wysokim i niskim ciśnieniu. Niektóre z najważniejszych zalet pomp odśrodkowych: 

 • Są relatywnie niedrogie w zakupie i eksploatacji. 
 • Dzięki prostej konstrukcji są łatwe w konserwacji, co przekłada się na długi czas eksploatacji i niskie koszty w całym cyklu życia.  
 • Są efektywne w obsłudze cieczy o niskiej lepkości. 
 • Są odporne na żrące i korozyjne ciecze. 
 • Zapewniają płynny przepływ cieczy. 

Wadą pomp odśrodkowych jest to, że nie wszystkie ich wersje są pompami samozasysającymi i z uwagi na duże siły ścinające nie nadają się do cieczy o wysokiej lepkości lub delikatnych produktów. Gdy ciśnienie w komorze pompy wzrośnie powyżej 300 mPa, wydajność pompy szybko spada. Pompa może pracować przy takim poziomie lepkości cieczy, nie jest to jednak zrównoważona metoda eksploatacji.  

Ich przewagą nad innymi rodzajami pomp jest uniwersalność: nadają się do bardzo wielu zastosowań w różnych branżach. 

Zastosowania 

Pomp ośrodkowych można używać do różnych zastosowań: od rozładowywania i opróżniania pojemników do przenoszenia i dystrybucji cieczy. Ponieważ pompy odśrodkowe osiągają większą wydajność w przypadku cieczy o niskiej lepkości, są przede wszystkim używane do przenoszenia cieczy takich jak woda, lekkie oleje, glikol, paliwa, płynne chemikalia i niektóre rodzaje szlamu. Doskonale nadają się zwłaszcza do obsługi i przenoszenia wody, farb i powłok, żywności, napojów, produktów farmaceutycznych i żrących cieczy. 

Zastosowania higieniczne 

Higieniczne pompy odśrodkowe ze stali nierdzewnej umożliwiają bezpieczne i efektywne pompowanie płynów w procesach produkcji żywności i napojów: mleka, soków owocowych, napojów bezalkoholowych i piwa. Przy użyciu pomp odśrodkowych można również przenosić dodatki, takie jak aromaty, glukoza i oleje.  

Higieniczne pompy odśrodkowe z certyfikatami 3A, FDA i EU1935/2004 odznaczają się specjalnymi cechami konstrukcyjnymi: 

 • Higieniczne pompy odśrodkowe są kompatybilne ze specjalnymi uszczelkami wału. 
 • Wirniki charakteryzują się geometrią zapewniającą dużą efektywność działania. 
 • Obudowa pompy odśrodkowej do higienicznych procesów produkcyjnych nie zawiera martwych przestrzeni, co ułatwia jej czyszczenie. 
 • Procesy czyszczenia na miejscu (CIP) i dezynfekcji na miejscu (SIP) umożliwiają czyszczenie i dezynfekcję pompy bez konieczności jej demontażu i późniejszego montażu. 

Ponadto producenci w branży spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej i chemicznej używają higienicznych pomp odśrodkowych do przenoszenia ekstraktów, emulsji i wody wysoko oczyszczonej. 

Zastosowania przemysłowe: 

Pompy przemysłowe są dostępne w różnych rozmiarach i wersjach, w związku z czym wybranie właściwej technologii i konstrukcji do zastosowania nabiera szczególnego znaczenia. Na przykład monoblokowe pompy odśrodkowe wykonane z żeliwa z wałami ze stali nierdzewnej mogą być używane do zaopatrywania w wodę i pompowania przemysłowej wody użytkowej, natomiast pompy z obudową i otwartymi wirnikami ze stali nierdzewnej odznaczają się większą odpornością chemiczną. Wielostopniowych pomp odśrodkowych można używać do zwiększenia ciśnienia wody w układzie, a przyłącza pod kątem ułatwiają ich zintegrowanie z istniejącymi systemami. Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wielkości produkcji, ponieważ pompy o zbyt dużych rozmiarach mogą stać się drogie w eksploatacji z uwagi na pobór mocy przez silnik. 

Zastosowania komercyjne 

Pompy odśrodkowe można stosować do różnych zastosowań komercyjnych oraz w sektorze prywatnym, w tym:  

 • samozasysające pompy nawierzchniowe do irygacji i ogrodnictwa, 
 • wielostopniowe pompy głębinowe do dostarczania wody, 
 • pompy zatapialne z pływakami do opróżniania zbiorników na deszczówkę, 
 • pompy zatapialne ze zintegrowanymi rozdrabniaczami do opróżniania zbiorników brudnej wody. 

Istotne kwestie, które należy wziąć pod uwagę podczas wyboru pompy 

Podczas wybierania pompy należy uwzględnić jej zastosowanie, ponieważ to ono określa, jaki typ pompy będzie odpowiedni. To, jaki rodzaj pompy będzie właściwy, określają parametry takie jak objętość wyjściowa i ciśnienie, temperatura, charakterystyka przepływu, ciśnienie pary, zawartość ciał stałych, korozyjność, toksyczność i poziom higieny. Należy również pamiętać o wybraniu właściwego rodzaju i rozmiaru wirnika do żądanego zastosowania. Wszystkie wirniki mają swoje własne zalety i wady oraz różne parametry wydajności operacyjnej, a także nadają się do różnych zastosowań i cieczy. Całkowicie otwarte wirniki przyczyniają się do ograniczenia zużycia i potencjalnych blokad, natomiast wirniki półotwarte są łatwe w czyszczeniu i zapewniają dobrą obsługę wymagających cieczy zawierających materiał włóknisty, żwir lub szlam. Wirniki zamknięte z kolei doskonale nadają się do pompowania produktów gazowych oraz czystych lub rzadkich cieczy niezawierających ciał stałych i/lub cieczy agresywnych. 

Dlaczego warto wybrać rozwiązania firmy AxFlow? 

Firma AxFlow oferuje pompy odśrodkowe i akcesoria do bardzo szerokiej gamy zastosowań w wielu różnych branżach. Celem firmy AxFlow jest zagwarantowanie, że dostarczane przez nią pompy odśrodkowe są zawsze zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami klientów. Potrzebujesz pomocy w dobraniu właściwej pompy do indywidualnych potrzeb? Skontaktuj się z nami! Zespół ekspertów i inżynierów firmy AxFlow służy pomocą w objaśnieniu zawiłości dotyczących pomp odśrodkowych, począwszy od procesu wyboru i określenia specyfikacji pompy po instalację zakupionego sprzętu i wsparcie serwisowe. 

Zapraszamy do kontaktu

Zapytanie na pompę

krok 2 z 3

W celu złożenia zapytania ofertowego na urządzanie prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza. Prosimy nie zapomnieć o podaniu danych kontaktowych. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@axflow.pl lub telefonicznie.

Charakter części stałych
Produkt należy
Specjalne wymagania
Zapytanie serwisowe

Krok 2 z 3

W przypadku problemów z Państwa urządzeniem zachęcamy do kontaktu albo poprzez poniższy formularz serwisowy, albo bezpośrednio z naszym inżynierem serwisu Panem Jarosławem Szyszkowski tel. 601-912-772.

Rodzaj usługi
Prośba o materiały informacyjne

krok 2 z 3

Aby pozyskać informacje o naszych produktach prosimy wypełnić poniższy formularz.

Proszę o materiały informacyjne.
Zapytanie na części zamienne

Krok 2 z 3

W przypadku zapotrzebowania na części zaminne prosimy o wypełnienie poniższego formularza albo wysłać e-maila na adres biuro@axflow.pl

Dane kontaktowe
Chcemy, abyś dokładnie wiedział, jak działa nasza usługa i dlaczego potrzebujemy Twoich danych kontaktowych. Proszę powiedzieć, że przeczytaliście i zaakceptowaliście te warunki, zanim będziecie kontynuować. Polityka strony internetowej
An error has occurred while getting captcha image