Select country

EHEDG Črpalke, Izmenjevalci toplote

Glavni cilj EHEDG je spodbujanje varne hrane z izboljšanjem higienskega inženirstva in oblikovanja v vseh vidikih proizvodnje hrane.

Evropska skupina za higiensko inženirstvo in oblikovanje (EHEDG) je bila ustanovljena leta 1989 kot neprofitni konzorcij proizvajalcev opreme, proizvajalcev hrane, dobaviteljev živilske industrije, raziskovalnih inštitutov in univerz, javnih zdravstvenih organov in vladnih organizacij.

V zvezi s higienskim načrtovanjem Direktive CE Machinery EU standard EN1672-2 zahtevajo le oceno tveganja in se zanašajo na samocertificiranje. Potrdilo EHEDG podrobneje določa posebne zahteve za različne aplikacije in zahteva preskuse, ki se nanašajo na čistočo in ne zgolj na oceno tveganja. Uporaba črpalk s certifikatom EHEDG zmanjšuje tveganje kontaminacije izdelka in čas, ki ga čiščenje opravi.

5 modelnih serij 2 proizvajalcev

Ponastavite filter Filter

Povpraševanje

ovpraševanje o produktih

Korak 2/3 – podrobnejše informacije

Da omogočimo čim hitrejšo in učinkovito obdelavo podatkov, Vas prosimo za natančenše informacije.

Kakovost trdnih delcev
Produkt bo
Posebne zahteve
Servis povpraševanje

Korak 2/3 – podrobnejše informacije

Da omogočimo čim hitrejšo in učinkovito obdelavo podatkov, Vas prosimo za natančenše informacije.

Možnosti servisa
Povpraševanje o prospekth

Korak 2/3 – podrobnejše informacije

Da omogočimo čim hitrejšo in učinkovito obdelavo podatkov, Vas prosimo za natančenše informacije.

Željene informacije
Povpraševanje o rezervnih delih

Korak 2/3 – podrobnejše informacije

Da omogočimo čim hitrejšo in učinkovito obdelavo podatkov, Vas prosimo za natančenše informacije.

Kontaktni podatki
Strinjam se s shranjevanjem osebnih podatkov Politika zasebnosti
An error has occurred while getting captcha image