Select country

EHEDG

Evropska skupina za higiensko inženirstvo in oblikovanje (EHEDG) je bila ustanovljena leta 1989 kot neprofitni konzorcij proizvajalcev opreme, proizvajalcev hrane, dobaviteljev živilske industrije, raziskovalnih inštitutov in univerz, javnih zdravstvenih organov in vladnih organizacij.

Glavni cilj EHEDG je spodbujanje varne hrane z izboljšanjem higienskega inženirstva in oblikovanja v vseh vidikih proizvodnje hrane.

V zvezi s higienskim načrtovanjem Direktive CE Machinery EU standard EN1672-2 zahtevajo le oceno tveganja in se zanašajo na samocertificiranje. Potrdilo EHEDG podrobneje določa posebne zahteve za različne aplikacije in zahteva preskuse, ki se nanašajo na čistočo in ne zgolj na oceno tveganja. Uporaba črpalk s certifikatom EHEDG zmanjšuje tveganje kontaminacije izdelka in čas, ki ga čiščenje opravi.

izdelkov 4
Ponastavite filter Filter
Kontakt obrazec
Dovolim, da se moji osebni podatki shranijo Politika zasebnosti