Select country

Palvelusitoumus Oiltankingille

Kotkan kaupungilla on suuri merkitys suomalaiselle teollisuudelle, sillä siellä sijaitsevat maan suurimmat kemikaalivarastot ja kuljetuslaitokset.

Oiltankingin vuonna 1989 rakennetussa Kotkan laitoksessa on kolme terminaalia. Niissä on 69 rannikolla sijaitsevaa varastosäiliötä, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 216 070 kuutiometriä. Säiliövaunuille on 133 tyhjennys-/lastauspaikkaa ja kaksi lastauslaituria. Terminaaleissa puretaan ja lastataan kuormia alusten, säiliövaunujen, konttien ja kuorma-autojen sekä varastosäiliöiden välillä. Lisäksi yritys tarjoaa suoria kuljetuksia aluksille, säiliövaunuille ja kuorma-autoille.

 

Terminaaleissa käsitellään laajaa valikoimaa petrokemikaaleja, joista noin 85 prosenttia tulee Venäjältä rautateitse. Eurooppaan kuljetettavia kemikaaleja säilytetään varastossa eripituisia aikoja sen jälkeen, kun ne on purettu vaunuista ja aluksista.  Kemikaalien purkaminen ja siirtely on riskialtis ja monimutkainen prosessi. Siihen tarvitaan yli 200 pumppua, joiden on oltava aina moitteettomassa toimintakunnossa. Pumppujen käyttövalmiuden varmistaminen on Axflow Oy:n vastuulla. Tämä tehtävä vaatii jatkuvaa suunnittelutukea ympäri vuoden.

 

KÄYTÖSSÄ OLEVAT PUMPUT

 

AxFlow tarjoaa täydet huoltopalvelut Oiltankingin moniin Kotkan terminaaleissa käytettyihin keskipako-, vaihde-, hammaspyörä-, kalvo- ja magneettikytkimellä varustettuihin pumppuihin. Pumppujen koko- ja kapasiteettialue on huomattavan suuri käyttökohteiden määrän ja pumpattavien tuotteiden vaihtelevan luonteen vuoksi. Yksi yhteinen tekijä on se, että kaikkien pumppujen on täytettävä ATEX-standardit.

 

Oiltankingilla on erittäin korkeat odotukset sen toimintaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi. Koko palvelupaketti halutaan samalta toimittajalta. Näin yritys voi luottaa tarjottaviin palveluihin ja luoda hyvät työsuhteet AxFlow Oy:nhenkilöstöön. Pumpuille ja AxFlow Oy:lle asetettavat vaatimukset ovat korkeat, koska menetetty aika asiakkaiden tilausten hoitamisessa voi maksaa Oiltankingille tuhansia euroja. Lisäksi on otettava huomioon yrityksen maine ja imago. ”Meillä ei ole aikaa jatkuvasti valvoa AxFlow Oy:n työskentelyä, joten meidän on luotettava heidän osaamiseensa ja työskentelytapoihinsa”, kertoo Oiltankingin edustaja.
Oiltankingin edustaja. ”Kaikki tehdyt työt kirjataan ja tarvittaessa työn suorittanut insinööri voidaan jäljittää.”

 

Oiltankingin toiminnan luonteen vuoksi käsittelyssä on aina huomattava määrä erilaisia tuotteita kerrallaan. Joissakin säiliöistä saatetaan varastoida jopa kuutta erilaista kemikaalia vuodessa, joten pumppujen on sovelluttava monenlaisille nesteille. Yksittäisille kemikaaleille ei ole varattu omia pumppuja. Tuotteiden ominaisuudet vaihtelevat, mikä tarkoittaa sitä, että ratkaistavana on esimerkiksi syövyttävyyteen, voitelevuuteen ja korkeisiin lämpötiloihin liittyviä seikkoja. Huomioon on otettava myös käyttöolosuhteet, erityisesti matalat lämpötilat, jotka voivat vaikuttaa pumppujen suorituskykyyn. Se on erittäin kova vaatimus.

 

Oiltankingin erinomainen pumpputekniikan tuntemus auttaa pumppujen valinnassa ja vaihtamisessa, mutta tarvittaessa yritys kuulee myös AxFlow:ta. Oiltanking on työskennellyt AxFlow Oy:n kanssa lähes 20 vuoden ajan, joten yrityksessä on opittu paljon pumpuista. AxFlow on niin ikään saanut runsaasti tietoa Oiltankingin toiminnasta ja erityispiirteistä.

 

Yhteinen lähestymistapa takaa sen, että Oiltanking voi käyttää parasta mahdollista pumpputekniikkaa. ”Joskus saatamme vastaanottaa tuotetta, jota emme ole käsitelleet moneen vuoteen, tai markkinoille tuodaan täysin uusi tuote”, kertoo Oiltankingin edustaja. ”Tällaisissa tapauksissa pyydämme asiakkaalta yksityiskohtaisen selvityksen tuotteesta ja keskustelemme eri puolilla maailmaa toimivien Oiltanking-yhtiöiden kanssa heidän mahdollisista kokemuksistaan.”

 

Ennakoiva huolto on keskeinen tekijä työmaalla, ja AxFlow Oy:n henkilöstöä on paikalla melkein joka viikko. Työhön voi sisältyä pumppujen vaihtamista ja pumppujen toimittamista huoltoon laitoksen ulkopuolelle. Monet pumpuista ovat käyttö-/valmiustilassa. Usein jotkin pumput ovat käynnissä pitkiä aikoja, kun taas toiset voivat seistä käyttämättöminä useita kuukausia. On kuitenkin tärkeää, että kaikki pumput ovat käyttövalmiudessa. AxFlow Oy:n omakohtainen kokemus pumpuista, pumpattavista aineista ja käyttökohteesta on välttämätön. Hiljattain AxFlow lisäsi palveluvalikoimaansa kunnonvalvonnan, mikä lisää entisestään käyttöturvallisuutta Oiltankinginilla.

 

Pumppujen valmistajien ja tuotemerkkien osalta AxFlow ja Oiltanking ovat yhtä mieltä siitä, että tärkeintä on käyttää kussakin kohteessa parasta mahdollista pumpputekniikkaa. Oiltankingille on asiaan toinenkin näkökohta: varaosien on oltava helposti saatavilla. Se on vakuuttava syy työskennellä AxFlow:n kanssa, sillä yrityksellä on laaja huolto- ja korjauskeskus Kotkassa ja osat ovat helposti saatavilla AxFlow Oy Hollannissa sijaitsevan jakelukeskuksen kautta. Molemmat yritykset ovat lisäksi samaa mieltä siitä, että eri pumpputuotemerkkien rajoitettu määrä edistää standardointia ja helpottaa huoltoa.

 

Tuotekysely

VAIHE 2/3 - TARKEMMAT TIEDOT

Annathan mahdollsimman paljon tietoa, voidaksemme palvella sinua parhaiten.

Solids character
Product shall be
Special requirements
Huoltokysely

VAIHE 2/3 - TARKEMMAT TIEDOT

Annathan mahdollisimman paljon tietoa, voidaksemme palvella sinua parhaiten.

 

Service type
Esitepyyntö

vaihe 2/3 - tarkemmat tiedot

 

Annathan mahdollsimman paljon tietoa, voidaksemme auttaa sinua parhaiten

The literature I need
Varaosakysely

VAIHE 2/3 - TARKEMMAT TIEDOT

 

Annathan mahdollsimman paljon tietoa, voidaksemme auttaa sinua parhaiten

Yhteystiedot
Hyväksyn, että antamani tiedot tallennetaan AxFlow'n tietokantaan ja CRM:ään Website Policy
An error has occurred while getting captcha image