Select country
Ota yhteyttä

Yhteistyö Mänttä Pump Worksin kanssa

keskiviikko 11. joulukuuta 2019

AxFlow yhteistyöhön Mänttä Pump Worksin kanssa

 

Tuotteemme ovat tärkeässä roolissa jatkuvassa käytössä olevissa tuotantolaitoksissa. Luotettavuus ja häiriöttömyys ovat toiminnallemme oleellisia, ja siksi huolto on tärkeää. Hyvällä huollolla varmistamme, että laitteet toimivat seuraavaan huoltokertaan saakka.

Huollon kehittäminen on tärkeä osa meidän toimintaamme. Asiakkaillemme eivät uusinvestoinnit ole monestakaan syystä aina mahdollisia, joten on tärkeää pitää olemassa olevat laitteet käyntikunnossa. Oma huoltopisteemme on Kotkassa, mutta siellä on rajalliset tilat ja resurssit erityisesti isojen vakuumipumppujen ja uppopumppujen tai useamman pumpun samanaikaista huoltoa ajatellen. Myös sen sijainti etelärannikolla on logistisesti haasteellinen, onhan meillä asiakkaita joka puolella Suomea.

Tätä taustaa vasten olemmekin aloittaneet yhteistyön jämsänkoskelaisen huoltotoimijan, Mänttä Pump Worksin kanssa. Yhteistyöstä on sovittu kesällä ja se on lähtenyt käyntiin syksyn 2019 aikana.

Toimitusjohtajamme Sami Salonen on ollut mukana neuvottelemassa sopimusta Mänttä Pump Worksin Tony Hietalan ja hänen yhtiökumppaninsa Jukka Isoniemen kanssa. Lisäksi tärkeässä roolissa on luonnollisesti huoltopäällikkömme Pertti Anttila, jonka kanssa kartoitettiin Mänttä Pump Worksin tiloja ja sovittiin käytännön seikoista.

Olemme tunteneet Mänttä Pump Worksin kaverit jo pidemmän aikaa. Heidän osaamisensa ja kokemuksensa tällaisesta huoltobisneksestä ovat erittäin korkealla tasolla. Kiinnostus on vastapuolella ollut samanlainen, joten sitä kautta tämä yhteistyö on lähtenyt rakentumaan.

Tehokkaampaa huoltopalvelua asiakkaille

Sijainnilla oli yksi iso merkitys tämän yhteistyön aloittamisessa. Jämsänkoski on logistisesti hyvällä sijainnilla keskellä Suomea ja sinne on hyvät liikenneyhteydet. Nyt meillä on vaihtoehtona tehdä huoltoja meidän omalla huoltopisteellämme Kotkassa, ja mikäli resurssit eivät riitä, niin on toinen paikka, jonne voimme ohjata huollettavia laitteita.

Lisäksi Mänttä Pump Worksin tilat ovat isommat kuin meidän, ja siellä on nostokapasiteettia raskaammille laitteille kuin mitä me pystymme Kotkassa käsittelemään. Kehitämme yhteistyötä sitä mukaa, kun opimme siitä, mikä toimii ja mikä ei. Myös asiakaspalaute on tässä avainasemassa. Nämä kaikki tekijät tarjoavat etua asiakkaillemme.

Tästä yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet. AxFlow pystyy tarjoamaan asiakkaille nopeampaa palvelua, tehokkaammat puitteet ja Mänttä Pump Worksin erikoisosaamisen. Ja toisaalta AxFlown on ollut mahdollista laajentaa pumppuosaamista ja tuotevalikoimaa Mänttä Pump Worksin käyttöön.

    - AxFlow'lla on iso repertuaari tuotteita, joita mekin tarvitsemme. AxFlow on jo meille tuttujen merkkien edustaja ja olemme tehneet yhteistyötä aikaisemmin. Mitään tiukkaa rajaa ei ole mihinkään tehty. Katsotaan, mitä tehdään ja kehitetään yhteistyötä koko ajan "case by case", kertoo Mänttä Pump Worksin osaomistaja Tony Hietala.

Yhteistyö tarjoaa asiakkaillemme monipuolisempaa palvelua huoltojen suhteen. Huoltoasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä Kotkan huoltokeskukseen tai huoltopäällikkö Pertti Anttilaan (puhelin: +358 10 836 9913).

- Kauko Hiitelä, myyntipäällikkö, AxFlow

Huolto ja korjaus

Toimivalla huoltopalvelulla on suuri merkitys asiakastyytyväisyyden kannalta. Huolto onkin olennainen osa AxFlow'n tuotelupausta fluidity.nonstop™  

Huolto ja korjaus
Sami Salonen
Toimitusjohtaja