Select country

AxFlow mukana Hamina LNG-hankkeessa

maanantai 23. tammikuuta 2023

AxFlow on tiivistänyt yhteistyötä asiakkaiden, suunnittelutoimistojen ja LNG-pumppujen laitetoimittajan kanssa jo vuosikymmenen ajan. Viimeisimpänä olimme mukana Haminan Energian LNG-laitoksen pumppujen toimituksessa ja käyttöönotossa.

Haminan LNG-laitokseen valittiin Elliot Ebaran kryopumput, joiden paikallisena myynnin edustajana toimimme sekä Suomessa että Baltiassa.

  • LNG on ympäristöystävällinen ja energiatehokas polttoaine. Kuljetusta ja varastointia varten maakaasu nesteytetään eli jäähdytetään, ja voidaan sitten palauttaa alkuperäiseen kaasumaiseen olomuotoonsa esimerkiksi höyrystämällä LNG:tä siirtoverkkoon Hamina LNG-terminaalissa.
  • Haminan uusi LNG-terminaali on Suomen ensimmäinen suoraan kansalliseen kaasun siirtoverkkoon kytketty terminaali. Terminaali ei itse omista LNG:tä, vaan varastoi, tankkaa, purkaa ja lastaa laivoja sekä lastaa rekkoja, ja lisäksi höyrystää ja jakelee kaasua paikallis- sekä siirtoverkkoon.
  • AxFlow toimitti Haminan LNG-laitokseen useita Elliot Ebaran valmistamia pumppuja sekä pumppujen varaosat. LNG:n käsittely edellyttää pumpuilta äärimmäistä kylmänkestävyyttä.
  • Valmistajalla on mittavat referenssit yli 6000 LNG-pumpun ja LNG-kaasun paisuntaturbiinien toimituksista.

Aktiivista projektinvalvontaa haastavassa maailmantilanteessa

AxFlow’n rooli projektissa oli ennen kaikkea olla osapuolia yhdistävä taho Suomen päässä. Vaikka emme suoraan osallistuneet terminaalin suunnitteluun, AxFlow’n asiantuntijat olivat aktiivisesti mukana projektitiimin keskusteluissa. Valvoimme muun muassa tietojen huolellista keräämistä projektin eri vaiheissa.

Haminan LNG-laitoksen kaltaisissa laajoissa hankkeissa on erittäin tärkeää, että niin asiakkaan, suunnittelutoimiston kuin pumppuvalmistajan välillä vallitsee selvä yhteisymmärrys kaikissa projektin vaiheissa. Näissä tilanteissa pumpputoimittajan laaja osaaminen ja kyky ohjata keskusteluja on avainasemassa. Pitkän kokemuksemme ansiosta voimme olla tukemassa onnistuneiden ratkaisujen syntymistä osapuolten välillä.

AxFlow toteutti aktiivista projektinvalvontaa Suomen päässä, ja järjestimme käyttöönoton aikataulut asiakkaan ja laitetoimittajan kanssa. Kokonaisuuden toimitus, varastointi ja käyttöönotto sujui osaltamme ongelmitta.

Lue myös: Asiantunteva pumpputoimittaja tukee sinua pumppauskokonaisuuden suunnittelussa

Ebara Elliot valmistaa In-Tank, High Pressure ja Cargo-pumppuja – myös kelluviin terminaaleihin

LNG-pumppujen valmistajia on toistaiseksi rajallinen määrä. Tämän vuoksi on hyvä valita valmistaja, jolla on paljon referenssejä sekä kattava paikallinen tuki. AxFlow on jo vuosia tehnyt tiivistä yhteistyötä Ebara Elliotin kanssa. Valmistajalla on mittavat referenssit yli 6000 LNG-pumpun ja LNG-kaasun paisuntaturbiinien toimituksista.

Viimeisen 15 vuoden aikana kolme neljästä maailmanlaajuisesti toimitetusta kryogeenisestä uppopumppuasennuksesta on ollut Ebara Elliotin. Valmistajan tuoteportfolio on erittäin kattava. Ebara Elliot valmistaa nesteytykseen, kuljetukseen ja höyrystykseen soveltuvia In-Tank, High Pressure ja Cargo-pumppuja. Viimeisimpänä se on erikoistunut niin kutsuttuihin kelluviin varastoterminaaleihin, jollainen on tulossa myös Suomeen. Inkoon syvävesisatamaan sijoitettava LNG-terminaalialus on tavoitteena saada käyttöön joulukuun 2022 aikana. AxFlow’lta löytyy yhteistyöverkosto myös LNG-laivojen kytkentään maaverkkoon.

LNG-laitteiden huolto vaatii erikoisosaamista

Haminan Sataman LNG-terminaali on Suomen kolmas nestemäistä maakaasua varastoiva terminaali. Haminan terminaali tulee olemaan ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa, joka kytketään maakaasun siirtoverkkoon.

AxFlow on mukana myös tulevissa maanpäällisissä sekä kelluvissa LNG-terminaalihankkeissa. Laitteiden huolto vaatii erikoisosaamista, ja AxFlow toimii paikallisena huoltokoordinaattorina jälkimarkkinoilla.

Pumppu- ja laitetoimitusten ohella tarjoamme kattavat palvelut niin prosessien suunnitteluun, asennukseen ja käyttöönottoon kuin huoltoon ja ylläpitoon. Kattavat yhteistyöt helpottavat myös varautumista saatavuusongelmiin.

Uusien energiaratkaisujen kehittäminen myös AxFlow’n tavoitteena

Viime kuukausina keskustelu energian säästämisen keinoista on ollut vilkasta eri medioissa. Varmaa on, että muuttunut maailmantilanne edellyttää muutoksia ja vauhdittaa vihreää siirtymää. Silti mikään energiamuoto ei yksinään ratkaise tilannetta. Energiaratkaisujen hajauttaminen on myös riskienhallinnan kannalta turvallista.

Monipuolisen osaamisen ja kattavan tuotevalikoimamme ansiosta me AxFlow’lla olemme etujoukoissa tarjoamassa innovatiivisia ratkaisuja energia-alalle.

Kannattaa seurata blogiamme – julkaisemme säännöllisesti tietoa uusista kiinnostavista toteutuksista ja tuotteista. Jos puolestaan haluat keskustella eri energiaratkaisuista AxFlow’n asiantuntijoiden kanssa, ota yhteyttä.

https://www.axflow.com/fi-fi/yritys/uutiset/20202/energiaa-saastavat-ilmalaakeroidut-turbopuhaltimet-ja-kompressorit-jatevesien-kasittelyyn-nyt-axflow-oylta