Select country

fluidity.nonstop fluidity.nonstop
Waukesha rotirajuće klipne crpke: Serija Universal II
fluidity.nonstop

Waukesha rotirajuće klipne crpke: Serija Universal II

Zapreminske crpke za higijensku uporabu

Kontakt
Opis proizvoda

Crpke s rotirajućim krilima Waukesha Univerzal II dizajnirane su prema najvišim higijenskim standardima i posjeduju EHEDG certifikat. Na već dokazane sigurne i pouzdane crpke serije Univerzal I dodane su i higijenske karakteristike, dug vijek trajanja i mogućnost fleksibilne instalacije. Pored toga, ova serija podržava pritiske do 35 bara, čime se obezbjeđuje mogućnost rada sa fluidima velike viskoznosti.

Osnovna obilježja proizvoda
Specifikacije
Raspored Vertikala, Vodoravan
Brtvilo Mehanička brtva
Materijal AISI 316 L, Alloy 88
Proizvođač
Maks. kapacitet 150 m³/h
Min. viskozitet 1 cSt
Maks. viskozitet 1000000 cSt
Min. temperatura -40° Celsius
Maks. temperatura 149° Celsius
Maks. Dh tlak 34.5 bar
Maks. visina 34.5 bar
Waukesha rotirajuće klipne crpke: Serija Universal II
Naziv serije Maks. snaga [m3/h] Maks. diferencijalni tlak [bar] Protok po obrtu [l/rev.] Min. temperatura [C] Maks. temperatura [C]
006-UII 1.8 20.7 0.031 -40 149
015-UII 2.5 17.2 0.054 -40 149
018-UII 4.5 13.8 0.11 -40 149
030-UII 8.2 17.2 0.227 -40 149
040-UII 10.2 10.5 0.288 -40 149
045-UII 13.2 31 0.371 -40 149
060-UII 20.4 20.7 0.579 -40 149
130-UII 34.1 13.8 0.958 -40 149
180-UII 52.2 31 1.438 -40 149
210-UII 68.1 34.5 1.9 -40 149
213-UII 68.1 34.5 1.9 -40 149
220-UII 70.4 20.7 1.972 -40 149
320-UII 102 20.7 2.847 -40 149
370-UII 150 13.8 4.16 -40 149
Svi navedeni certifikati i standardi za svaki proizvod su urađeni od strane proizvođača koji za njih shodno tome i snosi potpunu odgovornost.
Naše usluge
Saznajte više o našoj ponudi
Obrazac za zahtjev
Upit o proizvodu

Korak 2/3 - detaljne informacije

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo Vam mogli što bolje pomoći.

Svojstva čvrstih tvari
Proizvod će se ...
Posebni zahtjevi
Upit za usluge

Korak 2/3 - Detaljne informacije

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo Vam mogli što bolje pomoći.

Vrsta usluge
Upit o prospektima

Korak 2/3 - Detaljne informacije

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo Vam mogli što bolje pomoći.

Potrebni prospekti
Upit o rezervnim dijelovima
Upit o rezervnim dijelovima

korak 2/3 - Detaljne informacije

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo Vam mogli što bolje pomoći.

Kontaktne informacije
Prihvatam da moji podaci budu sačuvani u bazi podataka AxFlow-a CRM-a Pravila i uslovi korištenja