Select country

Etični kodeks za uslužbence

Etični kodeks določa pravice in odgovornosti vseh zaposlenih v Skupini, obravnava etična vprašanja na ravni posameznika in zagotavlja pravila za usmerjanje poslovnih praks. Gre za opomnik, da je vsako dejanje pomembno, prav vsak dan. Od vseh uslužbencev se pričakuje, da se kodeks spoštuje in udejstvuje.

Kontakt obrazec
Dovolim, da se moji osebni podatki shranijo Politika zasebnosti