Select country

Etični kodeks za dobavitelje

Skupaj do doseganja visokih standardov

S Kodeksom poslovanja z dobavitelji želimo zagotoviti, da dobavitelji, s katerimi sodelujemo, spoštujejo mednarodno priznane standarde na področju človekovih pravic, delavskih pravic in varstva okolja. Tako kot mi spoštujemo ta načela, enako pričakujemo tudi od svojih dobaviteljev.

Družba AxFlow od vseh dobaviteljev pričakuje, da bodo delovali skladno z načeli, določenimi v tem kodeksu poslovanja, ali upoštevali vsaj enakovredne standarde pri svojem poslovnem delovanju. Upoštevanje določb našega kodeksa poslovanja za dobavitelje je predpogoj za sklenitev katerega koli sporazuma ali pogodbe z dobaviteljem.

Če ugotovimo pomanjkljivosti pri poslovanju, poslovnih odnosov med našim podjetjem in dobaviteljem ne želimo prekinjati, dobavitelju želimo zgolj pomagati izboljšati družbene in okoljske standarde. Če bi se izkazalo, da dobavitelj nikakor ne upošteva določil tega etičnega kodeksa ali če bi ugotovili, da dobavitelj krši temeljne človekove pravice, se poslovni odnosi z dobaviteljem ne bodo nadaljevali.

Naš kodeks poslovanja za dobavitelje nenehno preverjamo in je na voljo na spletni strani družbe Axel Johnson International.

Kontakt obrazec

Dovolim, da se moji osebni podatki shranijo Politika zasebnosti
An error has occurred while getting captcha image