Select country
Kontakt os

Hygiejnisk loberotorpumpe og slangepumpe i fødevarebranchen

Mange problemer med væskehåndtering opstår, fordi den valgte pumpe hverken er konstrueret, eller er særlig velegnet, til opgaven eller de pågældende forhold. Det er altid anvendelsen, der bestemmer, hvilken pumpetype der er bedst egnet.

Når mediets sammensætning er fastlagt, skal flere andre parametre tages med i overvejelserne, eksempelvis volumen, tryk, temperatur, flowkarakteristik, damptryk, tørstofindhold, korroderende egenskaber, toksicitet og hygiejne. Den korrekte materialeudførelse bestemmes ud fra mediets egenskaber. I fødevarebranchen er valget af pumpe særlig vigtigt, idet pumperne som minimum skal opfylde kravene i EHEDG, FDA og 3A.

Loberotorpumper

  • Hygiejnisk loberotorpumpe med væskeberørte dele i 316l og Duplex. Pumpen opfylder kravene i EHEDG, 3A, FDA og USDA og kan leveres med 3.1B certifikater.


Slangepumper

  • Skånsom og nøjagtig dosering. Velegnede til slidende og shear-sensitive medier.

Pumpning af medier indeholdende store partikler er et typisk problem, der skal tages hånd om i de forskellige processer inden for fødevareproduktion. Det skal overvejes, hvordan tørstoffet flyttes uden at tage skade – eller uden at beskadige pumpen. Desuden skal der ofte tages højde for nøjagtigheden i doseringen af ingredienser i de forskellige processer.

Pumpeteknologier, der er særlig populære inden for fødevareproduktion, er loberotorpumper, stempelpumper, fortrængningspumper, slangepumper og trykluftdrevne dobbeltmembranpumper. Desuden er der også en speciel, oscillerende stempelpumpe. Fælles for alle ovennævnte pumpetyper er den skånsomme pumpning og evnen til at håndtere medier der indeholder partikler.

Loberotorpumper er ventilstyrede. Det betyder, at der ingen kontakt er mellem rotorerne, og at de dermed kan håndtere ikke-smørende væsker. Der findes mange forskellige rotorkonstruktioner, eksempelvis bi-wing-rotorer og multilobe-rotorer. Loberotorpumpen har stor shear-følsomhed og håndterer sarte væsker skånsomt, så produktnedbrydningen mindskes. Desuden kan den rengøres på stedet eller er let at adskille for rengøring mellem produktionsserierne.

Slangepumpen kan også anvendes, hvor et medie skal tilføres et procesanlæg med en høj grad af præcision og gentagelsesnøjagtighed. Når mediet flyttes gennem en slange, og der skabes en positiv fortrængning, ved at slangen klemmes mellem ruller eller klodser med bestemte intervaller, elimineres enhver risiko for forurening af mediet. Anvendelserne for denne pumpetype er mange, lige fra tilsætning af sarte tørstoffer og dosering af smagsstoffer eller sirup til fjernelse af spild. Pumpen kan tåle at køre tør og er selvansugende, så den opfylder det meget vigtige krav om stor shear-følsomhed.

Skånsom pumpning i fødevareproduktion

I fødevareproduktion er det ofte vigtigt at mediet bliver behandlet skånsomt, så der ikke sker en forringelse af produktet i produktionen. Derudover er der strenge krav til godkendelserne produktionsudstyr...

Skånsom pumpning
Johnny Andersen
Johnny Andersen
Slangepumper, Lobepumper, FIP pumper, Kølemiddelpumper

Produkt forespørgsel

Produktforespørgsel

STEP 2/3 - Detaljeret information

Yderligere information vi har brug for for at kunne hjælpe:

Partiklernes hårdhed (blød/medium/hård):
Mediet skal:
Specielle krav
Serviceforespørgsel

STEP 2/3 - Detaljeret information

Giv os så meget info som muligt - så kan vi nemmere hjælpe.

Form for service:
Bestil skriftlig information

STEP 2/3 - Detaljeret Information

Jeg ønsker følgende tilsendt:
Reservedelsforespørgsel

STEP 2/3 - Detaljeret information

Giv os så meget info som muligt - så kan vi nemmere hjælpe

Kontakt
Jeg accepterer at ovenstående information gemmes i AxFlow's database og CRM system Website Policy
An error has occurred while getting captcha image