Select country
Kontakt os
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Centrifugal Pumps

Centrifugalpumper

Kontakt os

Hvordan virker en centrifugalpumpe?

Centrifugalpumper har et skovlformet pumpehjul. Når pumpehjulet roterer, slynges væsken ud i pumpehuset og videre ud gennem pumpens udløb. Denne konstruktion giver et stabilt flow.

Hvad anvendes en centrifugalpumpe til?

Centrifugalpumper anvendes til pumpning af vandige og lavvisøkse medier som f.eks. kemikalier, benzin, dieselolie, ferskvand, søvand, hedtolie, fjernvarmevand, flydende gasser, opløsningsmidler, slidende væsker, fødevarer m.m.

12 Kategori(er) af 5 fabrikant(er)

Reset Filter

Har du brug for hjælp til at finde den pumpe, der opfylder dine behov?

Vi har erfarne eksperter, der er klar til at hjælpe dig!

Kontakt os her

Hvordan fungerer en centrifugalpumpe?

En centrifugalpumpe omdanner indgangseffekt til kinetisk energi ved hjælp af en impeller, der roterer i kammeret. Væsken kommer ind i indløbet og suges ind af centrifugalkraften. Når hastigheden øges, omdannes trykket til et højere tryk og hastighed og bliver udledt fra kammeret. Pumpens effektivitet skyldes samspillet mellem kammeret og impelleren.

Elementer i en centrifugalpumpe

De principielle elementer i centrifugalpumpen er pumpekammeret og impelleren og impelleren fås i aksial flow, radial flow, mixed flow og sidekanals-versioner.

Pumpekamre

Designet af pumpekammeret bestemmer retningen af væskestrømmen gennem pumpen.

Pumpekamre er klassificeret som volut, diffuser og vortex.

 • Volut: Impellerakslen er forskudt i huset.
 • Diffuser: Væsken tvinges ud af impelleren gennem en serie af buede skovle på indersiden af kammerets væg.
 • Vortex: Pumpen genererer ikke en centrifugalkraft, da impelleren er indlejret i kammeret og derfor uden for flowområdet i voluten.

Designet af impelleren dikterer, hvilke væsker der kan bevæges gennem pumpekammeret. Kombinationen af disse to elementer giver en yderst effektiv pumpeløsning til det bredeste antal applikationer.

Centrifugalpumper - typer af impellerE 

Der er tre hovedtyper af impellere: fuldt åbne, semi-åbne og lukkede.

 • Fuldt åbne impellere er i bund og grund et sæt skovle monteret på pumpens aksel. Denne enkle konstruktion tillader faste partikler at passere gennem pumpen uden at kvæle impelleren.
 • Semi-åbne impellerblade er monteret med en bagskive, som tilføjer styrke til impelleren. Væsken, der kommer ind i pumpen, passerer ikke gennem øjet, men mellem pumpehuset og skovlene.
 • Lukkede impellere bruger skovle, der er indeholdt inde i to skiver eller skærme. Disse impellere bruges i radial flow-pumper til både enkelt og dobbelt indløbskonfigurationer.

Mindre almindelige er vortex-, skrue- og chopper-impellere. Disse er variationer baseret på åbne og semi-åbne impellere og er udviklet til at imødekomme mere specialiserede applikationer med aggressive slurries og faste partikler.

Enkelttrins-, dobbelttrins- og flertrins centrifugalpumper

 • Enkelttrins: Enkelttrins centrifugalpumpen indeholder kun én impeller. Denne pumpe er udviklet til brug i både vertikale og horisontale konfigurationer.
 • Dobbelttrins: Dobbelttrins centrifugalpumpen har et par impellerer monteret ryg mod ryg på en fælles aksel inde i en enkelt spiralformet kammer.
 • Flertrins: Flertrins centrifugalpumper indeholder flere impellerer forbundet i serie for at levere højt væsketryk ved hvert trin.

Radiale, aksiale og mixed flow-designs

 • Radialt flow: Væsken pumpes i radial retning gennem impelleren fra midten til spidserne af de plane blade. Dette forårsager, at væsken udstødes i en ret vinkel i forhold til akslen.
 • Aksialt flow: Pumpen har en indløbsdiameter, der er større end impellerens diameter, hvilket skubber væsken langs akslen.
 • Mixed flow: Væske flowet kan beskrives som værende mellem aksial og radial. Med andre ord kombinerer mixed flow-designet karakteristika fra både radialt og aksialt flow.

Magnetdrevne pumper

Undtagelsen fra den generelle centrifugalpumpedesign er magnetdrevne pumper. I denne konstruktion er den roterende aksel helt omsluttet af pumpekammeret og drives af roterende magneter i pumpens hus, der drives af en ekstern motor. Dette sikrer, at pumpekammeret er fuldstændig forseglet, hvilket forhindrer enhver lækage til atmosfæren, da der ikke er nogen akseltætninger.

Hvornår skal man anvende en centrifugalpumpe med magnetkobling?

Hvis du pumper et giftigt medie anbefaler vi en centrifugalpumper med magnetkobling som gør at der ikke kan slippe medie eller giftige dampe ud til omgivelserne.

Fordele ved centrifugalpumper

Centrifugalpumpen er mere effektiv og pålidelig end en positiv fortrængningspumpe og er designet til at levere både høje og lave flows ved høje og lave tryk. Nogle af de største fordele ved centrifugalpumper er:

 • Relativt billig pumpe at købe og drive.
 • Nem at vedligeholde takket være dens enkle design, hvilket resulterer i lang levetid og lave livscyklusomkostninger.
 • Effektiv til at håndtere væsker med lav viskositet.
 • Modstandsdygtig over for slidende og korrosive væsker.
 • Jævnt flow

Ulemperne ved centrifugalpumper er, at ikke alle versioner er selvansugende og på grund af de høje shear kræfter er de ikke særlig velegnede til væsker med høj viskositet eller medier der skal håndteres skånsomt. Ved viskositeter over 300 mPas falder effektivitetsgraden hurtigt. Selvom pumpen kan køre ved denne viskositet, er det ikke bæredygtigt.

Centrifugalpumper adskiller sig fra andre pumpetyper ved at de kan opfylde det bredeste spektrum af applikationer på tværs af mange industrier.

Applikationer

Centrifugalpumper kan bruges til at losse og tømme containere, samt overføre og cirkulere væsker. Da pumpen er mere effektiv til at håndtere væsker med lav viskositet, anvendes den primært til at overføre væsker såsom vand, lette olier, glycol, brændstoffer, kemikalier og visse typer af suspensioner. De er særligt velegnede til at håndtere og transportere vand, maling og overfladebelægninger, fødevarer, drikkevarer, farmaceutiske produkter og slidende væsker.

Hygiejniske applikationer

Hygiejniske centrifugalpumper i rustfri stål er designet til at pumpe væsker såsom mælk, frugtsaft, sodavand og øl sikkert og effektivt i fødevare- og drikkevareproduktionen. Tilsætningsstoffer som aroma, glukose og olier kan også transporteres med centrifugalpumper.

Hygiejniske centrifugalpumper med 3-A, FDA og EU1935/2004-certificeringer har specielle konstruktionsegenskaber:

 • Hygieniske centrifugalpumper fungerer med specielle akseltætninger.
 • Impellerne har en geometri med høj effektivitet.
 • Pumpehusene til centrifugalpumper til hygiejneprocesser er designet uden dødvolumener, så pumpen nemt kan rengøres.
 • Cleaning-In-Place (CIP) og Sanitizing-In-Place (SIP) processer rengør og desinficerer pumpen uden behov for adskillelse og samling.

Derudover bruger producenter indenfor fødevare-, farmaceutiske, kosmetik- og kemiske industrier hygiejniske centrifugalpumper til at transportere ekstrakter, emulsioner og ultrarent vand.

Industrielle applikationer

Industripumper kommer i forskellige størrelser og typer, hvilket gør det vigtigt at vælge den rette teknologi og design til applikationen. For eksempel er monoblok-centrifugalpumper fremstillet af støbejern med rustfri stål aksler velegnede til vandforsyning og pumpning af industriel servicevand, mens åbne impellere og pumpehuse og impellere i rustfrit stål giver større kemisk modstandskraft. Flertins centrifugalpumper kan anvendes til at øge vandtrykket i systemet, og de har vinklede tilslutninger for nem integration i eksisterende systemer. Der bør tages hensyn til at sikre en passende outputstørrelse, da alt for store pumper kan blive dyre på grund af motorens energikrav.

Kommercielle anvendelser

Centrifugalpumper anvendes i en række kommercielle og private sektorapplikationer, herunder:

 • Selvsugende jetpumper til kunstvanding og gartneri.
 • Flertrins brøndpumper til vandproduktion.
 • Dykpumper med flydeafbrydere til tømning af regnvandstanke.
 • Dykpumper med integrerede macerator til pumpning af beskidt vand.

Vigtige overvejelser ved valg af den rette pumpe

Applikationen afgører hvilken pumpetype der er mest egnet. Parametre som flow og tryk, temperatur, flowkarakteristik, damptryk, indhold af partikler, korrosivitet, toksicitet og hygiejne bestemmer den mest passende pumpe. Det er også essentielt at vælge den korrekte impeller og impellerstørrelse til applikationen. Alle impellere har deres fordele og ulemper og er egnet til forskellige applikationer og væsker. Fuldt åbne impellere er designet til at reducere slitage og potentielle blokeringer, mens semi-åbne impellere er lette at rengøre og kan håndtere udfordrende væsker, der indeholder fiberagtige materialer, grus og slurries. Lukkede impellere er derimod gode til gasformige produkter, rene eller tynde væsker, der ikke indeholder partikler og/eller aggressive væsker.

Hvorfor vælge AxFlow?

AxFlow tilbyder centrifugalpumper og tilbehør til det bredeste udvalg af industrier og applikationer. AxFlows mål er altid at sikre, at de leverede centrifugalpumper opfylder kundernes krav og forventninger. Har du brug for hjælp til at vælge den rette pumpe til dine behov? Tøv ikke med at kontakte os. AxFlow’s eksperter hjælper dig med at finde den rigtige centrifugalpumpe til din applikation.

AxFlow leverer centrifugalpumper fra Allweiler og Hermetic.

 

Torben Hornum
Torben Hornum
Salgschef, Centrifugalpumper & Magnetkoblede centrifugalpumper
Johnny Andersen
Johnny Andersen
Slangepumper, Lobepumper, FIP pumper, Kølemiddelpumper
Johnny Petersen
Membranpumper, Doseringspumper, Fadpumper & Magnetkoblede centrifugalpumper i plast
AxFlow A/S

Produkt forespørgsel

Produktforespørgsel

STEP 2/3 - Detaljeret information

Yderligere information vi har brug for for at kunne hjælpe:

Partiklernes hårdhed (blød/medium/hård):
Mediet skal:
Specielle krav
Serviceforespørgsel

STEP 2/3 - Detaljeret information

Giv os så meget info som muligt - så kan vi nemmere hjælpe.

Form for service:
Bestil skriftlig information

STEP 2/3 - Detaljeret Information

Jeg ønsker følgende tilsendt:
Reservedelsforespørgsel

STEP 2/3 - Detaljeret information

Giv os så meget info som muligt - så kan vi nemmere hjælpe

Kontakt
Jeg accepterer at ovenstående information gemmes i AxFlow's database og CRM system Website Policy
An error has occurred while getting captcha image