Select country

LAKOS

Lakos er en af USA's største producenter af cyklonfiltre. 

Cyklonfiltre bruges når der brug for separation af faste partikler, med en højere vægtfylde end vand.

Cyklonfiltre bruges til en kontinuerlig filtrering uden behov for returskyl. De fjerner op til 98% af alle faste stoffer.

De bruges i forbindelse med køletårne og andre applikationer, hvor der er brug for at fjerne partikler uden stop i produktionen.

Læs mere om de forskellige typer herunder: