Select country
Kontakt os
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Electrical Diaphragm Pumps

Elektrisk drevne membranpumper

Kontakt os

Elektrisk drevne membranpumper er velegnede til Heavy-duty applikationer hvor man af forskellige grunde ikke kan/vil benytte trykluftdrevne membranpumper

Hvordan virker en elektrisk membranpumpe?

Elektriske membranpumper fungerer ved at udnytte en alternerende bevægelse af membranerne. I sugeslaget bevæger membranen sig væk fra det ene pumpekammer og skaber derved undertryk. Undertrykket løfter kugleventilen og væske trækkes ind i pumpekammeret. Idet membranen vender tilbage til sin oprindelige position, komprimeres den væske der er inde i kammeret og væsken presses ud af kammeret gennem en udløbsventil. Denne cykliske bevægelse skaber et kontinuerlig flow af væske.

Elektriske membranpumper bruger kugleventiler til at styre flowretningen. Indløbsventilen tillader væske at komme ind i pumpen under et sugeslag og udløbsventilen sikrer at væsken kun kan bevæge sig ud af pumpen under trykslaget. Dette sikrer en ensartet og effektiv transport af væske gennem systemet.

Fordele ved elektrisk drevne membranpumper

Elektrisk drevne membranpumper har væsentligt lavere driftsomkostninger sammenlignet med trykluftdrevne membranpumper.

Pumperne konstrueres af væskeberørte dele i enten støbejern, rustfrit stål eller PP og der er et bredt udvalg af materialer for membraner og kugler. Det gør at pumperne er fremragende til at håndtere mange typer væsker, fra medier med lav viskositet til viskøse medier, medier med partikler i, aggressive og/eller ætsende medier. 

Pumperne opretholder et næsten konstant flow over hele trykområdet, selv når de håndterer væsker med varierende viskositet.

Elektriske membranpumper tåler tørkørsel. Denne funktion forlænger pumpens levetid og minimerer risikoen for beskadigelse af membranen og andre komponenter.

Variabelt flow: Ved hjælp af en frekvensomformer er det muligt at justere flowet på de elektrisk drevne membranpumper.

Hvilke industrier kan elektrisk drevne membranpumper anvendes i:

Kemisk industri, spildevand, kraftværker, maling og coating, raffinaderier og fødevareproduktion. 

ABEL’s EM-serie er velegnet til energieffektiv pumpning af slam, kemikalier, suspensioner, farver, maling, olier og spildevand og ABEL’s CM-serie er kompakte specielpumper til krævende filterpresse opgaver.  

Johnny Petersen
Membranpumper, Doseringspumper, Fadpumper & Magnetkoblede centrifugalpumper i plast
AxFlow A/S

Produkt forespørgsel

Produktforespørgsel

STEP 2/3 - Detaljeret information

Yderligere information vi har brug for for at kunne hjælpe:

Partiklernes hårdhed (blød/medium/hård):
Mediet skal:
Specielle krav
Serviceforespørgsel

STEP 2/3 - Detaljeret information

Giv os så meget info som muligt - så kan vi nemmere hjælpe.

Form for service:
Bestil skriftlig information

STEP 2/3 - Detaljeret Information

Jeg ønsker følgende tilsendt:
Reservedelsforespørgsel

STEP 2/3 - Detaljeret information

Giv os så meget info som muligt - så kan vi nemmere hjælpe

Kontakt
Jeg accepterer at ovenstående information gemmes i AxFlow's database og CRM system Website Policy
An error has occurred while getting captcha image