Select country
Ota yhteyttä

4 asiaa, jotka prosessipumpun hankinnassa kannattaa huomioida

maanantai 18. lokakuuta 2021

Prosessipumpun hankinnassa on monia vaiheita, jotka voivat herättää epätietoisuutta. Tarjouksia vertaillessa voit kokea, että eri vaihtoehtojen vaikutusta kokonaiskustannuksiin on vaikea hahmottaa. Kun valinta on tehty, saatat jäädä pohtimaan, vastaavatko valitut laitteet varmasti toiminnaltaan sitä, mitä on toivottu. Tai ehkä mietit, toimitetaanko pumput todella sovitun toimitusajan puitteissa?

Saat hankintaprosessiin lisää selkeyttä ja tehokkuutta, kun aloitatte hankintaan valmistautumisen hyvissä ajoin. Hyvän valmistautumisen myötä sinun on myös helpompi vertailla eri pumpputoimittajien tarjouksia ja käydä keskusteluja potentiaalisten kumppaneiden kanssa. Tässä artikkelissa käymme läpi asioita, jotka kokemuksemme mukaan kannattaa ottaa huomioon, kun pumppuhankinnat tulevat yrityksellesi ajankohtaiseksi.

Lue lisää: Milloin on aika uusi vanhat pumput?

Onnistunut pumppuhankinta - 4 kohdan muistilista projektipäällikölle

1. Kerää riittävän kattavat ja selkeät lähtötiedot.

Varsinkin laajoissa pumppuhankinnoissa huolellinen pohjatyö nopeuttaa varsinaista hankintaprosessia. Riittävän tarkat prosessi- ja mittatiedot jo hankintavaiheessa edesauttavat myös pumppauskokonaisuuden suunnittelutyön edistymistä. Kokemuksemme mukaan yleisin syy, jonka vuoksi hankinta pitkittyy tai pumppausprosessin ylläpitokustannukset pääsevät yllättämään, on se että tarjouspyynnössä on puutteita.

Ennen tarjouspyynnön laatimista, selvitä siis seuraavat asiat:

A) PUMPATTAVA NESTE JA SEN OMINAISUUDET

Määrittele heti aluksi pumpattava neste ja sen ominaisuudet mahdollisimman tarkasti. Nesteen ominaisuuksilla tarkoitetaan mm. pumpattavan nesteen lämpötilaa, ominaispainoa ja viskositeettia. Selvitä myös, sisältääkö neste kiintoainetta, ja jos sisältää, niin millaista - kovaa vai pehmeää? Myös partikkelikoko ja partikkelien määrä on arvokasta tarkentavaa tietoa. Ota huomioon myös se, onko pumpattava neste myrkyllistä tai syövyttävää, ympäristölle vaarallista tai vaikkapa helposti syttyvää.

Pumpattava neste ja sen ominaisuudet vaikuttavat oleellisesti prosessiinne soveltuvan pumppumateriaalin valintaan. Kannattaa siis kuvata mahdollisimman tarkasti, jos teillä on aiempiin kokemuksiin perustuvaa tietoa niiden osien soveltuvista materiaaleista, jotka ovat suorassa kosketuksessa nesteeseen, tai jopa suositus itse laitteen eli pumpputyypin valintaan liittyen.

b) Pumppauskapasiteetti

Pumppauskapasiteetilla tarkoitetaan virtausmäärän (l/s, l/min, m3/h) sekä nesteen siirrosta aiheutuvan virtausvastuksen määrittämistä. Ne voidaan ilmoittaa nostokorkeutena tai paine-erona. Lisäksi on hyvä määritellä, onko prosessin virtaus vakioitu, vai halutaanko virtausta säädellä. 

c) Pumpun sijainti prosessissa

Myös pumpun sijainti prosessissa ratkaisee. Sijoitetaanko pumppu sisä- vai ulkotiloihin? Onko tila räjähdysvaarallinen? Jos on, tulee hankinnassa ottaa huomioon Atex-vaatimukset eli räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuusvaatimukset.

d) Pumpun käyttölaite

Pumpun käyttölaite on oleellista taustatietoa. Mikä on sähkömoottoria varten käytettävä syöttöjännite (esim. 400V) tai onko prosessissa tarvetta taajuusmuuttajalle? Tajuusmuuttajan tiedot tarvitaan, esimerkiksi jos prosessissa halutaan säädellä virtausmäärää.

2. Keskustele vaihtoehdoista ja kokonaisuuteen vaikuttavista tekijöistä pumpputoimittajan kanssa.

Me AxFlow’lla keskustelemme mielellämme edellä kuvatuista, prosessiinne vaikuttavista tekijöistä jo ennen kuin jätätte varsinaisen tarjouspyynnön. Pumppauksen ammattilaisemme ovat ratkoneet työssään useita eri toimialojen prosessiteollisuuden haasteita. Siksi he osaavat suositella ratkaisuja, joita ette välttämättä itse muista tarjouspyynnössänne huomioida. Avoin keskustelu antaa arvokasta lisätietoa pumppuhankintanne suunnitteluvaiheeseen!

Lue myös kuinka pumpun hankinta etenee AxFlown kanssa

3. Määrittele tekniset ominaisuudet mahdollisimman tarkasti, jotta tarjouspyyntöjä on helpompi vertailla.

Onnistuneessa pumppuhankinnassa tilatut laitteet täyttävät kaikki ne tekniset ominaisuudet ja vaatimukset, jotka tarjouspyynnössä on määritelty. Kun määrittely on tehty huolellisesti, sinun on helpompi vertailla eri pumpputoimittajien tarjouksia keskenään.

Lue, miksi hankintojen keskittäminen yhdelle pumpputoimittajalle kannattaa

4. Selvitä varaosien ja huoltopalvelun saatavuus.

Kaikkein paras tapa tehostaa prosessianne ja pitää käyttökustannukset kurissa, on hankkia pitkäikäiset, luotettavat ja kestävät pumput, jotka vastaavat juuri teidän tarpeisiinne. Tämä tarkoittaa, että pumppuihin on oltava tarjolla nopeasti toimitettavat varaosat sekä ammattimainen huoltopalvelu. Ongelmatilanteissa huoltopalvelun kanssa pitää pystyä asioimaan joustavasti ja nopeasti.

Huolto on olennainen osa AxFlow'n tuotelupausta fluidity.nonstop™. AxFlow’n oma huoltokeskus sijaitsee Kotkassa. Huoltopisteemme on varustettu nykyaikaisilla välineillä, joilla voidaan asentaa ja huoltaa pumppuja sekä kunnostaa pintoja.

Lue lisää huollon ja korjauksen palveluistamme.

Kuten tätä artikkelia lukiessa olet huomannut, jo pienellä panostuksella ja taustatyöllä saat merkittäviä hyötyjä, joilla varmistat onnistuneen pumppuhankinnan. Jos pumppuhankinta on teillä ajankohtainen, ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme!

Sami Salonen
Toimitusjohtaja
Mikko Partanen
Myyntipäällikkö