Select country

Перисталтични помпи Watson Marlow

Watson Marlow перисталтични помпи

Перисталтичните помпи изпълняват изискванията за процеси във всички индустрии, от най-трудните производствени отвеждания до най-прецизните изследователски задачи.

В почти всички индустриални сегменти има трудни приложения на помпите, при които е необходимо най-голямо старание, в производствените отвеждания и в боравенето със замърсени среди.

Перисталтичната помпа е първият избор при:

Абразивни, корозионни или агресивни среди
Висококачествени съответно изключително чисти течности
Флуиди чувствителни на отрязване
Перисталтичните помпи нямат вентили или уплътнения и тъй като само вътрешната страна на маркуча докосва флуида, не съществува опасност помпата да замърси течностите или обратното - течностите да замърсят нея!

Тъй като са лесни за инсталиране,обслужване и поддържане, този вид помпи са с най-голям потенциал за нови приложения!

Няма замърсяване на помпата или флуида
Идеални за шлам и вискозни, чувствителни и агресивни среди
Лесни за инсталиране и обслужване, евтини за поддържане
Дизайнът на помпата предотвратява обратния приток на продукта
Голям избора на маркучи съответно материали за маркучи включително индустриални, медицински и годни за хранителни продукти
Широката гама от помпи Watson Marlow изпълнява всички изисквания за процеси във всички индустрии, от най-трудните производствени отвеждания до най-прецизните изследователски задачи.

Над един милион продадени помпи изтъкват качествата на помпитеWatson Marlow спестяващи време и разходи!

Watson Marlow Bredel Перисталтични лабораторни и индустриални помпи.

Продукт(и) 15
Презареди филтъра