Select country

Central kompressorstyring sænker energiforbrug med 150.000 kroner

12. juli 2018

Centralstyring af kompressorer er et oplagt indsatsområde, hvis produktionsvirksomheder ønsker at optimere sine drifts- og produktionsforhold.

For hver bar trykket sænkes, kan der indløses en energibesparelse på cirka otte procent. På årsbasis kan det betyde en reduktion i energiforbruget på 150.000 kroner.

Produktionsvirksomheders trykluftskompressorer bliver ofte styret enkeltvis. For at opretholde et bestemt tryk kræver det, af de enkelte kompressorer kører med overtryk, og det medfører et stort energispild. Der er derfor mange penge at spare ved at centralisere kompressorstyringen, så man kan styre kompressorernes trykniveau og trykfordeling ét sted. Det fortæller Casper Glassow Lauridsen, Product Manager hos AxFlow – Europas største udbyder af flowtekniske komponenter til procesindustrien:

"I produktionsvirksomheder er kompressorer ofte spredt ud over et større område, hvilket kan gøre det vanskeligt at få overblik og styre trykket. Manglende trykstyring kan være en dyr fornøjelse, og derfor er central kompressorstyring et oplagt sted at sætte ind, hvis man ønsker at gøre driften mere energieffektiv."

Kompressorstyring reducerer energiforbruget markant
Som tommelfingerregel kan en produktionsvirksomhed spare cirka otte procent på energiforbruget ved at sænke kompressortrykket med én bar. Og det kan give en stor besparelse på årsbasis.

Det viser et eksempel fra en fødevareproducent i Midtjylland, som AxFlow har rådgivet om energioptimering.

"Vi startede med at få et overblik over potentialet i energibesparelserne hos fødevareproducenten. Vi lavede en måling specifikt på styringen af kompressorerne, der kørte uafhængigt med et fast overtryk. Målingen viste tydeligt, at der var store besparelser at hente ved at montere et centralt styringssystem på kompressorerne," siger Casper Glassow Lauridsen.

Kunden fulgte AxFlows anbefalinger, og det har haft en stor effekt på energiforbruget, der nu er reduceret og har givet en besparelse på 150.000 kroner om året.

"Fødevareproducenten har i dag centralstyring af alle trykluftskompressorer. Den centrale styring betyder, at lufttrykket kan holdes konstant, så man undgår energispild fra det unødvendige overtryk," siger Casper Glassow Lauridsen og fortsætter:

"Den centrale styring kan også tilgås via en webadgang og er desuden intelligent. Det betyder, at systemet selv kan beregne, hvilken kompressorkonstellation, der passer bedst til det aktuelle behov. Systemet kan eksempelvis sætte den mest energieffektive kompressor til at starte først, og det giver mulighed for yderligere energibesparelser i fremtiden."