Select country

Ny kompressor og nyt varmesystem sparrer energi hos Ditlev-Burke

14. januar 2019

AxFlow har leveret en ny kompressor og et nyt gasfyr til Ditlev-Burke Industrial Tool A/S. Den nye kompressor og varmesystemet giver Ditlev-Burke betydelige energibesparelser og dermed reduktion i omkostningerne.

Investeringen er betalt tilbage på godt to år. En overbelastet, gammel kompressor er blevet udskiftet med en ny og bedre. Samtidig er der installeret et nyt gasfyr, og varmeforsyningen til savfabrikken er gået efter i sømmene. Resultatet er, at Ditlev-Burke nu får produceret trykluft og varme til produktionen på en meget mere effektiv og miljøvenlig måde. Ideen til det store energirenoveringsprojekt fik AxFlows servicemontør Søren Wagner på et af sine besøg hos Ditlev-Burke.

Bedre økonomi og mindre CO2

Det har kostet Ditlev-Burke ca. 600.000 kr. at investere i den nye kompressor og varmesystemet, plus renoveringer i selve fyrrummet. Ditlev-Burkes økonomichef Svend Nielsen er dog ikke i tvivl om, at det har været en god investering:

"Vi sparer på naturgassen og bruger betydeligt mindre el. Den nye løsning giver os også en mere stabil trykluft. Den nye kompressor er mere energieffektiv," fortæller han.

Siden udskiftningen af kompressor og varmesystemet er Ditlev-Burkes strømforbrug faldet med 181.000 kWh. Derudover er fabrikkens forbrug af naturgas reduceret med 21.000 kubikmeter om året til et årsforbrug på nu 39.000 kubikmeter. Reduktionen af naturgasforbruget fremkommer ved en kombination af udnyttelse af overskudsvarme fra kompressoren og installationen af et nyt gasfyr.

De samlede energiudgifter er reduceret med ca. 250.000 kr. Det betyder, at Ditlev-Burke har tjent investeringen hjem på lidt over to år. Samtidig er fremstillingen af varme og trykluft blevet mere miljøvenlig. Ditlev-Burke anslår, at fabrikken sparer 80 tons CO2 årligt.

"Vores gamle kompressor var overbelastet og brugte for meget energi. Den nye kompressor, som AxFlow har leveret til os, er derimod stabil og arbejder sammen med vores varmesystem," fortæller Svend Nielsen.

Stor tilfredshed med den nye løsning

Forbedringerne af Ditlev-Burkes luft- og varmesystem betyder, at Svend Nielsen sagtens kan forestille sig et nyt samarbejde med AxFlow:

"Vi er fuldt tilfredse med den nye løsning. AxFlow har levet op til vores forventninger og udført opgaven med stor professionalisme. Jeg kan sagtens forestille mig at spørge AxFlow om hjælp igen til en fremtidig løsning."

Ditlev-Burke Industrial Tool A/S i Asnæs producerer den kendte Irwin håndsav, og fabrikken er en af de tre største sav-fabrikker i verden.