Select country
Kontakt os

Er du for hård ved dit produkt?

Pumpning af tørstoffer.

Konsekvenserne af et forkert pumpevalg kan være langt alvorligere end hyppige driftsstop, høje vedligeholdelsesomkostninger og et overdrevent forbrug af reservedele. Det kan også betyde unødvendig og fordyrende installation af kontrolforanstaltninger, overvågningsudstyr og sikkerhedssystemer, der igen øger vedligeholdelsesomkostningerne. Dertil kommer risikoen for at fremstille produkter af ringere kvalitet, men allerværst er dog sundheds- og sikkerhedsrisikoen.

Pumpning af væsker indeholdende store mængder tørstoffer er et problem, som mange brancher står overfor. I fødevaresektoren er tørstofferne typisk bløde og skal bevare form og konsistens, derfor er det vigtigt at bruge pumper, der kan behandle mediet skånsomt, uden at beskadige tørstofferne. Hvis dine pumper er for hårde ved dit produkt, kan det give store kvalitetsmæssige udfordringer - udfordringer, der kan undgåes ved grundigt pumpe valg.

Pumper, der er udviklet til bestemte formål, kan måske være dyrere at anskaffe, men ofte betaler de sig tilbage i sparede ekstraomkostninger til følgeinstallationer. Det rette pumpevalg er med til at minimere vedligeholdelsesomkostningerne og reducere antallet af driftsstop, idet pumpen er konstrueret til opgaven og dermed ikke belastes på samme måde som en universalpumpe. Set ud fra kundens og/eller slutbrugerens perspektiv bør al den rådgivning, en pumpeleverandør kan give for at øge forståelsen af kriterierne i forbindelse med det rette pumpevalg, altså være mere end velkommen.

AxFlow A/S

Produkt forespørgsel

Produktforespørgsel

STEP 2/3 - Detaljeret information

Yderligere information vi har brug for for at kunne hjælpe:

Partiklernes hårdhed (blød/medium/hård):
Mediet skal:
Specielle krav
Serviceforespørgsel

STEP 2/3 - Detaljeret information

Giv os så meget info som muligt - så kan vi nemmere hjælpe.

Form for service:
Bestil skriftlig information

STEP 2/3 - Detaljeret Information

Jeg ønsker følgende tilsendt:
Reservedelsforespørgsel

STEP 2/3 - Detaljeret information

Giv os så meget info som muligt - så kan vi nemmere hjælpe

Kontakt
Jeg accepterer at ovenstående information gemmes i AxFlow's database og CRM system Website Policy
An error has occurred while getting captcha image