Select country

AUTOMATION OF AUTO-FILLING SYSTEM AT AIZKRAUKLE OIL BASE

PASŪTĪTĀJS: AS "VIRŠI-A"

Projekts: Autouzpildes sistēmas automatizācija Aizkraukles naftas bāzē.

Projekta realizācija: 2014.-2015.

Izaicinājums: Veci skaitītāji ( neprecīzi, maza plūsma); nav sajaukšanas iespējas biodegvielai; nevar pievienot speciālās piedevas

PIEGĀDES APJOMS:

Toptech kontrolieris; LIQUID Controls maisītāji.

Autocisternu uzpildes iekārtas ar integrētu  biodegvielas un piedevu sajaukšanu.

Iekārtu montāža, palaišana un personāla apmācība.

Pirms                                                                                  Pēc

                                       

Contact Us

AxFlow stores encrypted data. They won't be distributed. Website Policy