Select country

AUTOMATION OF AUTO-FILLING SYSTEM AT AIZKRAUKLE OIL BASE

PASŪTĪTĀJS: AS "VIRŠI-A"

Projekts: Autouzpildes sistēmas automatizācija Aizkraukles naftas bāzē.

Projekta realizācija: 2014.-2015.

Izaicinājums: Veci skaitītāji ( neprecīzi, maza plūsma); nav sajaukšanas iespējas biodegvielai; nevar pievienot speciālās piedevas

PIEGĀDES APJOMS:

Toptech kontrolieris; LIQUID Controls maisītāji.

Autocisternu uzpildes iekārtas ar integrētu  biodegvielas un piedevu sajaukšanu.

Iekārtu montāža, palaišana un personāla apmācība.

Pirms                                                                                  Pēc