Select country
Contact

Wallace & Tiernan

Al meer dan 40 jaar levert Wallace & Tiernan de beste apparatuur voor drink-, zwembad-, afval- en industriewater voor metingen van rest of totaal chloor, pH, Redox en temperatuur.

Samen met eigen ontwikkelde regelingsinstrumenten zoals PI-regelaars, contactgevers, speciaal regelaars en elektronische regelunits, worden complete systemen geleverd die bewezen hebben verreweg superieur te zijn.

Meer dan 1000 geautomatiseerde zwembaden in Nederland, praktisch alle waterleidingmaatschappijen, alle rioolwaterzuiveringen die op recreatiewater lozen en vele industrieën, bewijzen de uitzonderlijke kwaliteit van Wallace & Tiernan producten. Deze systemen worden tevens bindend voorgeschreven door toonaangevende ingenieursbureaus.

Hieronder staan de verschillende werkterreinen vermeld waarin AxFlow BV werkzaam is:
- Drinkwater
- Zwembadwater
- Afvalwater
- Industrie- en proceswater
- Voedingsmiddelenindustrie

Enkele producten die bijdragen aan het succes:
- Zoutelectrolyse: 100% omzetting van zout naar natriumhypochloriet
- Zuurelectrolyse voor desinfecteren van water waarbij zoutzuur omgezet wordt in een effectief desinfectiemiddel
- Doseertechniek voor zowel gas als vloeistof
- Analyse en regelsystemen voor vrijchloor, gebonden chloor, pH, selectieve metingen en meer....
- UV-installaties
- Chloordioxide
- Datamanagement

Naast het leveren van de hoogwaardige producten, kunt u bij AxFlow ook terecht voor de installatie en het onderhoud van de geleverde producten. Alles in één hand.

Jan Bultman
Product Manager Wallace & Tiernan