Select country

CE маркировка

CE-Markering

CE-markering is een verplichte conformiteitsmarkering voor bepaalde producten die sinds 1985 in de Europese Economische Ruimte (EER) worden verkocht.

De CE-markering is de verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de toepasselijke EG-richtlijnen.

Producten 113
Wissen Filter